CSG Liudger feliciteert alle geslaagden!

We feliciteren al onze leerlingen die geslaagd zijn! Hieronder staan de geslaagden per locatie.

Locatie Burgum - vmbo gl

Economie
Lammert van Althuis, Aldtsjerk; Demi Braam, De Westereen; Daniel Gill, Hurdegaryp; Marthe de Jong, Sumar.

Zorg en Welzijn
Janna Vellinga, Feanwâlden.

Theoretische Leerweg
Mathan Bendek, Gytsjerk; Ruben Bijlsma, Gytsjerk; David de Boer, Eastermar; Emmy de Boer, Tytsjerk; Niek Boomsma; Dennis Bouma; Erik Broersma, Ryptsjerk; Wietze Buwalda; Jorn Deinum, Hurdegaryp; Gerryt Dijkstra, Feanwâlden; Marije Dijkstra, Feanwâlden; Joram Eefting; Chris Elzinga, Feanwâlden; Sydo Elzinga; Melanie Geerligs, Tytsjerk; René Geertsma; Annick Grijpstra; Rick Haarsma, Garyp; Cristiaan van Halteren, Feanwâlden; Jelmer Hoekstra, Sumar; Pieter Hoekstra, Hurdegaryp; Marije Hummel, Hurdegaryp; Hilda de Jong; Babette Kleinhuis; Ineke Kloosterman, Eastermar; Nine Klopstra; Karen Koelstra; Fardau van der Kooi; Marthinus van der Kooi, Feanwâlden; Tialda Kooistra; Maarten Koomen, Earnewâld; Kimberly Koopstra; Janine Kootstra; Geartsje Kooy; Johanna van der Land, Hurdegaryp; Jente bij de Leij; Ylona Lourens, Sumar; Justin Luikenaar, Twijzelerheide; Luka van der Meer; Rens van der Meer; Femke Merkus, Eastermar; Simon Mol; Dinant Mud, Tytsjerk; Syta van der Pas, Noardburgum; Sietske van der Ploeg; Lolkje Riemersma, Gytsjerk; Kees Rijpstra; Romana Roorda; Wieke Schievink, Sumar; Baukje Stienstra; Ilse Tangerman, Noardburgum; Redmer Tjeerdsma; Alexander Vaartjes; Pieter Vaartjes; Marleen van der Veen; Kevin Veenstra; Simone Veenstra, Feanwâlden; Jurjen van der Velde, Suwâld; Marscha van der Velde, De Tike; Melvin Visser, Hurdegaryp; Stefan Visser, Noardburgum; Leonie Vonk, Hurdegaryp; Elyne de Vries, Sumar; Ruben de Vries, Oentsjerk; Sytse de Vries, Jistrum; Maaike Weidenaar, Noardburgum; Wilco Wiersma, Gytsjerk; Femke Wouda, Feanwâlden; Silke Zandstra, Eastermar; Bonze Zeilstra, Eastermar; Lieuwe Zeilstra, Eastermar.

Locatie Burgum - havo

Cultuur en Maatschappij
Marijke Boskma; Rynke Helmus, Feanwâlden; Anique Roeloffs, Hurdegaryp; Marije van der Woude.

Economie en Maatschappij
Douwe Algra, Tytsjerk; Joshua Baruch, Feanwâlden; Mirjanna Beerda; Nynke de Bruin, Feanwâlden; Sytske van Diggelen; Rianne Dijkstra; Ymkje Dijkstra, Feanwâlden; Greta de Haan, Garyp; Jan Haarsma, Sumar; Silke Holwerda; Almar Kleefstra; Levi Kuperus, Hurdegaryp; Friso Logher; Jesse Lourens; Jordy Mud, Tytsjerk; Nynke Poelstra, Hurdegaryp; Femke Postma, Feanwâlden; Sarah Radersma, Hurdegaryp; Louise Riksma; Simone Roorda; Jan Schaapman; Femke Sliep, Eastermar; Hessel Snijder; Chris van der Velde; Sjoerd Vonk; Jiska Wijngaarden, Hurdegaryp; Oege  van der Zee, Garyp.

Natuur en Gezondheid
Anne Wieke Bijker; Giovany Florez, Dokkum; Janneke Geertsma, Eastermar; Titia Groenhof, Feanwâlden; Anna Berber de Groot; Wytske de Haan, Garyp; Paula Haarsma, Sumar; Gwynne de Jong; Henk Mozes, De Westereen; Gretha van der Sluis, Garyp; Sacha Wijmenga, Hurdegaryp.

Natuur en Techniek
Reinout Beerda; Jelmer Volbeda, De Westereen; Janco de Vries, Garyp; Irjo Westerhof.

Geen plaatsnaam is Burgum

Locatie Raai - havo

Cultuur en Maatschappij
Laure Broekman; Andrea Ga?evi?, Boelenslaan; Eline Kloosterman, De Wilp; Eva Lise, Haulerwijk; Hannes Schievink, Ureterp; Tijn Stroes; Piter van Veen, Ureterp.

Economie en Maatschappij
Tom Allema; Wilco Berghoef; Stefan Beuving; Arne Bijma, De Veenhoop; Harmen de Boer, Boornbergum; Evelyn de Boer; Hendrik Boerma, Haulerwijk; Meint van der Bos, Oudega; Sarah van den Broek, Ureterp; Annemieke Dijkstra, Bakkeveen; Leon Drijver; Gerben Feitsma; Anne Lotte Frik; Irene Geertsma; Yassir El Ghamarti; Sietse de Hoop; Mirthe Hoornstra, Nij Beets; Marthe Jacobi; Silke Jager; Anouk de Jong; Roy de Jong; Marelinde de Jong, Haulerwijk; Marco van Kammen, Harkema; David Landzaat, Bakkeveen; Gideon Lap; Niels van der Meer, Wijnjewoude; Lisette van der Meulen, Wijnjewoude; Marijn Oosterop; Jorn Ruiter, Nij Beets; Amber Schuurman, Ureterp; Wesley Teitsma; Foppe van der Veen, Nijega; Demi Veldkamp, Haulerwijk; Yara Veldkamp, Haulerwijk; Anne de Waard, Langezwaag; Dennis van der Wal, Boelenslaan; Marcel van der Wal, Oudega; Lyanne Wiersema, Eastermar; Rosan Wiersma; Sanne Wilming; Ilja Zuidema, Ureterp.

Natuur en Gezondheid
Carmen Boonstra, Ureterp; Laura Clemens, Waskemeer; Rozemarijn Dekker; Stefan van Dijk; Lushanna Dijkstra, De Wilp; Miriam de Groot; Jindrich Hoekstra, Donkerbroek; Henk-Jan Hospes, Burgum; Martijn de Jong, Frieschepalen; Tom Keun; Chloë Koch; Mirte Kooi, Frieschepalen; Sanne Kooi, Frieschepalen; Sarina Kuipers; Nynke van der Meulen; Ynge Postmus; Marrit Riemersma, Oudega; Annemiek van der Veen; Jente van der Velde, Wijnjewoude; Sem van der Vijver, Kortehemmen; Sera van der Vijver, Kortehemmen; Eva van de Vliet; Wiebe Wagenaar, Waskemeer; Grietha Weening, Ureterp.

Natuur en Techniek
Sanne Adema; Darian van Bemmelen, De Wilp; Pascal Brugman; Rico Elsenga, Oudega; Ljibbe Elzinga, Oudega; Berber Groeneveld; Ruben Hamoen; Ayrton Helmers; Jelmar Hempenius, Burgum; Floris Klaver, De Wilgen; Auke Klokman, Ureterp; Rik Kooistra, Rottevalle; Sander Koster; Jonathan Lalkens; Jildou Smilda; Stefan Spit; Joshua Teeninga; Delano Valk, Bakkeveen; Marthi ter Veer, Marum; Daniël van der Velde, Marum; Laurens Wijnsma.

Locatie Raai - atheneum

Cultuur en Maatschappij
Joël Miedema; Lars de Vries; Mirjam de Boer, Eastermar; Lucas Buma, Sumar.

Economie en Maatschappij
Dennis Bakker, Opeinde; Hanneke de Boer, Kootstertille; Jelle Bruinsma; Jan Willem Hilbrands; Josina Hoekstra, Opeinde; Amber Hofman, Ureterp; Marit Jeeninga; Tim Jeeninga; Fardau de Jong, Surhuisterveen; Niels de Jong; Pieter Neijzing, Beetsterzwaag; Jeroen Postma, Boelenslaan; Stijn Schootstra, Rottevalle; Ate Johan Travaille; Anne Li van der Veen, De Wilgen; Nynke Veenstra.

Natuur en Gezondheid
Noa Ausma; Petra Horinga, Burgum; Lars Meetsma; Iris Wassenaar, Rottevalle.

Natuur en Techniek
Sigrid Akkerman, Eastermar; Siebren Atsma, Surhuisterveen; Hillie van der Bij, Garyp; Robbin de Groot, Marum; Douwe Haites, Waskemeer; Gerk-Jan Huisma, Eastermar; Tsjitske de Jong, Hemrik; Youri Kobus, Nijega; Daan Koning; Jelmer Kooistra; Farah Kootstra; Anneke Kootstra; Laurens Posthuma; Sam van Roosendaal, Gorredijk; Daniël Sinnema; Amber Steen; Joëlle Steendam; Thomas van der Veen, Drachtstercompagnie; Maarten van der Velde, Bakkeveen; Johan van der Velde, Burgum.

Locatie Raai - gymnasium

Cultuur en Maatschappij
Rianne van der Hoek, Boornbergum; Elza van Wieren.

Economie en Maatschappij
Amerins Altena; Annehilde Kooi, Rottevalle; Eva Kruithof, Drachtstercompagnie; Sander de Vries.

Natuur en Gezondheid
Tjitske de Boer, Drachtstercompagnie; Reinder Bos; Evelien Jelsma, Marum; Welmoed van der Veer, Nij Beets; Sarah van de Vliet.

Natuur en Techniek
Trijntje Akker, Wijnjewoude; Joas Bos, Ureterp; Mart Oenema, Gorredijk; Gemma Stouwie, Marum.

Geen plaatsnaam is Drachten

Locatie Splitting - vmbo bb

Assistentenopleiding
Rianna de Boer, Boelenslaan; Brent Huitema, Nijega; Rixt Riemerma; Arend Rondaan; Ruben Wereldsma;  Maxim Willems;  Quentin Zimmerman.

Techniek
- Bouwtechniek

Silwan Jongsma, Frieschepalen.

- Metaaltechniek
Geard de Jong, Boornbergum; Piet van der Molen, Boornbergum; Danny Noteboom; Steffen Postma, Ureterp;  Eelke Jan de Vries, Ureterp.

- Voertuigentechniek
Jan de Boer, Ureterp; Dyon Boorsma, Burgum; Rico Heidsma, Beetsterzwaag; Jan Nicolai, Opeinde; Niek Spoelstra, Garyp; Gerjan Teitsma, Burgum.

- Instalektro
Ruben Hofman, Ureterp; Jan Hedde Nijhof, Ureterp.

Zorg en Welzijn

- Zorg en welzijn-breed
Ilse van Asselt; Carmen van Bruxvoort; Johanna Douwes, Sumar; Rianne Keep, Ureterp; Lieneke Kloostra, Boornbergum; Suraya Marinus, Ureterp; Alyne Martens;  Debby Pieters, Burgum; Joyce Tolsma; Leonie Varwijk, Groningen; Tryntsje van der Veen, Burgum; Marit Visser; Tristan Welles, Garyp; Larissa Westra; Froukje Wiersma, Sumar.

- Sport Dienstverlening en Veiligheid
Robin Bouma, Oudega; Thom van der Burgh; Calvin van der Mast; Heena Tuinstra.

Landbouw

- Landbouw-breed
Shady Gummels; Tjitske Hoekstra, Nij Beets.

Economie

- Handel en administratie
Fardau Raap, Burgum; Hannah Raap, Burgum.

Locatie Splitting - vmbo kb

Techniek

- Bouwtechniek
Jorn Bekkema, Eastermar; Robert Brouwer, Frieschepalen; Sander Donker, Ureterp; Marc Luters; Geerd van Selm, Waskemeer; Maxim Visser, Houtigehage.

- Metaaltechniek
Rienk de Boer, Rottevalle; Niek Elzinga, Nijega; Ferdy Komrij; Jerôme Postma; Tjibbe Spoelstra, Opeinde; Frans Tjoelker, Rottevalle; Romke van der Wier, Opeinde.

- Voertuigentechniek
Kevin Alphenaar; Thom Bos, Sumar; Gooitzen de Haan, Haule; Tim Joosse, Donkerbroek; Jeroen van der Meulen, Ureterp; Paul Roeten; Kevin van der Veen, Burgum; Robin de Vries; Thiemen Westrik.

- Instalektro
Thijs Hiemstra, Ureterp; Pieter Hoekstra, Boornburgum; Erik Kamstra, Ureterp; Elise Rook; Kevin Wedman.

Economie

- Handel en administratie
Arriën Baron; Rick Beintema; Jouke de Haan, Eastermar; Henrik Leegstra; Melvin Leicht; Jelmer Meestringa, Wijnjewoude; Djoël Prins, Oudega; Sanna Toering, Oudega; Rina Trinks; Frouke de Vries, Burgum; Damaira Wind.

Zorg en Welzijn

- Zorg en welzijn-breed
Naomi Banning, Opeinde; Jannie Bekkema, Boornbergum;  Raja Belhadian; Merel Bergsma, Sumar; Ruth Bergsma; Anouk Bethlehem; Vera Blaauw, Ureterp; Sigrid Bron, Siegerswoude; Nynke Dijkstra; Lisanne Folkertsma; Aukelina Geertsma, Frieschepalen; Andrea de Groot; Janine Hamstra, Opeinde; Vincent ten Have, Marum; Pytsje Haveman, Sumar; Hannah Hoekstra, Earnewald; Lucie Hoekstra, Ureterp; Christina de Jager; Myrthe Jelsma, Ureterp; Daphne de Jong, Boornbergum; Anneke Jongsma, Oudega; Eva Kamminga, De Wilp; Anouk Kemna, Haulerwijk; Frederique Kloetstra, Noardburgum; Baukje Anne Kooi, Oudega; Sylwia Mazur; Demi Miedema; Lisa Minkema, Nij Beets; Emma Mulder, Nij Beets; Stefanie Pool; Valerie Punter; Destany Slot, Ureterp; Femke Stienstra, Houtigehage; Binnie van der Veen, Houtigehage; Lisa van der Veen, Drachtstercompagnie; Grietha Veenstra, Ureterp; Myrthe Veenstra; Shanel Veenstra, Opeinde; Nienke van der Wal, Burgum.

- Sport Dienstverlening en Veiligheid
Tayo Adewale; Annemare Bijlsma; Ryan Boivin, Ureterp; Gaby de Calonne; Jurjen Dekker; Wesley Dijk, Marum; Stefan van Es; Rianne Geerligs, Olterterp; Mathijs Hellingwerf; Chris de Jong; Sander Koster; Lars Langenberg; Floris Nowicki, De Wilp; Daniël Pietersma, Sumar; Ties Roelofs; Pieter Schievink, Drogeham; Armando Vijn; Melvin Vrieswijk; Jordy Zantvoord.

Landbouw

-Landbouw-breed
Geeske de Boer; Tjitske Bos; Femke Grupstra; Timon Harmanni, Burgum: Jennifer Jongsma; Romana Kobes; Eesger Postma, Earnewald; Wietse van der Veer, Bakkeveen; Kim de Vries; Laura de Wilde; Denise Zitter.

Locatie Splitting mavo (gemengde leerweg)

Economie

- Handel en administratie
Evelien Fonk; Iris Kobus, Nijega; Melanie Meijer; Gijs van der Meulen; Mette-Marrit Smeding; Tim Zwart.

Techniek

-Instalektro
Robyn de Boer, Beetsterzwaag; Yildri Dijkstra, De Wilp; Thimo Jansma; Sjoerd Krol. Ureterp; Lars Landmeter, Boornbergum; Gerwin de Vries, Boornbergum.

Zorg en Welzijn

-Zorg en Welzijn-breed
Nynke Bargerbos, Rottevalle; Lisa Boonstra;  Sanne Boonstra, Ureterp;  Amber Bosma; Anine Geerligs, Drachtstercompagnie; Thirsa de Graaf, Houtigehage; Ilse Helder; Simone Hoogerbrugge, Oudega; Judith van der Kaap, Marum; Gepke Miedema, Ureterp; Vera Paulusma; Malissa Post, Nij Beets; Lindsey Postma; Stefanie Regan; Miranda Rusken, De Wilp; Petra Tjeerdsma, Oudega; Talina Veenstra; Anelique Venema, Frieschepalen; Froukje Visser, Siegerswoude; Iris Westgeest, Houtigehage; Kelly Wiegersma.

Locatie Splitting mavo (theoretische Leerweg)

Klaas-Jan Blanke, Ureterp; Hedzer de Boer, Beetsterzwaag; Wouter Booi, Ureterp; Lucas Darki; Wilco Dijkstra, Ureterp; Raiyah van Dinther, Siegerswoude; Germa Elsinga, Wijnjewoude; Jelle Geertsma, Boelenslaan; Daniël Hanna; Kevin van der Heide; Jur Heinstra, Ureterp; Heine Hellinga; Lianne Hoekstra, Nijega; Hobbe-Jan Idzinga; Sietse de Jong; Wytze Jongsma, Oudega; André Koning, Ureterp; Harshana Kooistra, Surhuisterveen; Mees Kooistra, Kortehemmen; Hjalmar Koopstra; Sander Laskewitz; Richard van der Linde, De Wilp; Rickardo Mahangoe; Renée van der Meer, Ureterp; Thomas de Min; Hilda Mulder, Opeinde; Matthijs Noteboom; Stefan Oru?evi? , Ureterp; Jesper Otter; Jason Pape, Opeinde; Thirza Pool; Hendrik Provily; Jorno Reitsema, De Wilp;  Sander Rol, Ureterp; Dennis Siemonsma; Joran Smit; Menthe Sopers; Giel Stemerdink, Marum; Amber Stenekes; Tycho Stroosma, Kortehemmen; Robert Veenstra, Kortehemmen; Symen van der Vegt, Ureterp; Ninieck Vegter, Houtigehage; Bjorn Ingvar de Vries, Houtigehage; Gerbrich de Vries, Ureterp; Xander Wagenaar, Frieschepalen; Remco van der Wal, Boelenslaan; Miranda Waringa;  Jarno Wendelaar Bonga, Ureterp; Esther Zandberg, Siegerswoude; Mauro Zuidema, Ureterp; Wietze Zuidema, Beetsterzwaag.

Geen plaatsnaam is Drachten

Locatie Waskemeer - vmbo tl

Jannie Beijert; Jan Boonstra, Wijnjewoude; Jorn Drent, Donkerbroek; Yfke Folkersma, Bakkeveen; Gerrald Groen, Frieschepalen; Jordi de Groot, Bakkeveen; Djenaro Hithari, Oosterwolde; Jarno Hoeksema; Martijn Hofsteenge, Bakkeveen; Marjolein Jelsma, Haule; Roan Jelsma, Haulerwijk; Anne Froukje de Jong, Bakkeveen; Tiemen Jongsma; Henrieke Jonkman, Bakkeveen; Esther van Kammen, Marum; Erwin Kiewiet, Frieschepalen; Jorben Kluiter, Marum; Julian Kok, Bakkeveen; Iris Leistra, Bakkeveen; Tasalie Marhi, Haulerwijk; Jasper Meek, Haulerwijk; Jelmer Melles; Hendry van der Ploeg, Een; Lars Ritsema, Haulerwijk; Sietze Sietzema, Oosterwolde; Silke Uithof, Noordwolde; Toon Uithoff; Yentl Valk, Bakkeveen; Jorrit Jan van de Vosse, Haule; Daan Vrieling, Marum; Rick de Vries, Wijnjewoude; Bram van Weperen; Erik-jan Zandberg, Bakkeveen.

Geen plaatsnaam is Waskemeer

 


  • Weekthema dagopeningen Oase week 26: onder invloed

    In de winter zijn de dagen kort. Je staat in het donker op en soms schemert het alweer als je uit school komt. Dat gebrek aan licht heeft op sommige mensen een grote invloed.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700