CSG Liudger

Scholengemeenschap voor
praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

 

Passend Onderwijs

Voor ieder kind een plek in het onderwijs die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dát is de kern van Passend Onderwijs!

Belangrijke data

Toelating tot het praktijkonderwijs

Voor toelating tot het praktijkonderwijs zijn landelijke criteria vastgesteld. Een leerling die voldoet aan deze criteria krijgt van de Regionale Verwijzings-commissie (RVC) een beschikking waarmee hij/zij toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs. Het aanvragen van een beschikking praktijkonderwijs bij de Regionale Verwijzingscommissie wordt geregeld door de school.

Een leerling komt in aanmerking voor een beschikking praktijkonderwijs als:

  • de leerling heeft een IQ tussen 55/60* en 75/80*
  • de leerling heeft een leerachterstand die groter is dan 3 jaar op twee van de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen


« terug naar toelating