Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd op zes locaties:


Wij bieden de volgende onderwijsmogelijkheden:

 


College van Bestuur en Raad van Toezicht

CSG Liudger valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland en staat onder het bevoegd gezag van het:

College van Bestuur

Sinds 1 september 2011 heeft CSG Liudger een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Het CvB is het centrale bestuursorgaan van de scholengemeenschap en bestaat uit de voorzitter en een bestuurder:

 • Dhr. J. Vogel, voorzitter CvB
 • Dhr. K. Hoogeveen, lid CvB

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB is de werkgever van alle personeel van CSG Liudger. Tevens bepaalt het CvB de strategische koers van de scholengemeenschap. Het CvB heeft de volgende portefeuilles onder zich:

 • Personeel
 • Onderwijs
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Kwaliteitszorg

Het CvB wordt ondersteund door de centrale diensten.

Raad van Toezicht

Sinds 1 augustus 2011 kent CSG Liudger een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mevr. S.E. Hoekstein (voorzitter)
 • Mevr. J. Lohmann (vice-voorzitter)
 • Dhr. J.G. Christiaanse
 • Dhr. C. van Buiten
 • Dhr. J.M. Amperse
 • Dhr. P.S. Fortuin
 • Dhr. D.J. van der Zee

Eerste rij v.l.n.r.: dhr. J.M. Amperse; dhr. P.S. Fortuin; dhr. C. van Buiten; mevr. S.E. Hoekstein.
Tweede rij v.l.n.r.: mevr. J. Lohmann; dhr. D.J. van der Zee; dhr. J.G. Christiaanse.

De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender en een intern toezichtkader. Daarnaast brengt de Raad van Toezicht jaarlijks twee werkbezoeken aan twee locaties van CSG Liudger. Zo heeft ze in een cyclus van drie jaren telkens de gehele scholengemeenschap en de ondersteunende diensten bezocht. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht elkaar.
 


 • Weekthema dagopeningen Oase week 26: onder invloed

  In de winter zijn de dagen kort. Je staat in het donker op en soms schemert het alweer als je uit school komt. Dat gebrek aan licht heeft op sommige mensen een grote invloed.

  lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700