Dyslexiebegeleiding

Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexieverklaring en een dyslexiepas. Op deze pas staan de extra voorzieningen die voor leerlingen met dyslexie gelden, zoals:

  • Extra tijd bij proefwerken, toetsen en examens
  • Alle toetsen op een goed leesbare wijze (evt. vergroot afgedrukt)
  • Minder nadruk op spelling in vaktoetsen
  • Gebruik van ict-hulpmiddelen

Rechts onder de knop 'downloads' vind je het dyslexieprotocol van CSG Liudger.


  • Weekthema Oase week 42/43: Niet eerlijk!

    In een vriendschap is ‘betrouwbaar’ zijn erg belangrijk. Je moet op je vrienden kunnen rekenen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700