Dyslexiebegeleiding

Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexieverklaring en een dyslexiepas. Op deze pas staan de extra voorzieningen die voor leerlingen met dyslexie gelden, zoals:

  • Extra tijd bij proefwerken, toetsen en examens
  • Alle toetsen op een goed leesbare wijze (evt. vergroot afgedrukt)
  • Minder nadruk op spelling in vaktoetsen
  • Gebruik van ict-hulpmiddelen

Rechts onder de knop 'downloads' vind je het dyslexieprotocol van CSG Liudger.


  • Weekthema Oase week 13 – Die ene plek

    Alle bijzondere momenten uit je leven zijn aan een speciale plek verbonden. Als er weer komt, stromen de herinneringen vanzelf naarbinnen. Soms is dat fijn en soms niet.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700