Dyslexie- en dyscalculie

Dyslexiebegeleiding

Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexieverklaring en een dyslexiepas. Op deze pas staan de extra voorzieningen die voor leerlingen met dyslexie gelden, zoals:

 • extra tijd bij proefwerken, toetsen en examens
 • alle toetsen op een goed leesbare wijze (evt. vergroot afgedrukt)
 • minder nadruk op spelling in vaktoetsen
 • gebruik van ict-hulpmiddelen

Dyscalculiebegeleiding

Leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen onderzoek laten doen naar dyscalculie. Leerlingen waarbij blijkt dat ze dyscalculie hebben, kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding, zoals:

 • extra instructie- en oefentijd
 • extra begeleiding bij het rekenen of begeleiding buiten de klas.

Onderaan deze pagina vind je bij 'downloads' het dyslexie- en dyscalculieprotocol van CSG Liudger.


 • Weekthema Oase: Vrienden

  Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in een vriendschap, dan scoren ‘trouw’ en ‘betrouwbaar zijn’ het hoogst.

  lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700