Dyslexiebegeleiding

Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexieverklaring en een dyslexiepas. Op deze pas staan de extra voorzieningen die voor leerlingen met dyslexie gelden, zoals:

  • Extra tijd bij proefwerken, toetsen en examens
  • Alle toetsen op een goed leesbare wijze (evt. vergroot afgedrukt)
  • Minder nadruk op spelling in vaktoetsen
  • Gebruik van ict-hulpmiddelen

Rechts onder de knop 'downloads' vind je het dyslexieprotocol van CSG Liudger.


  • Weekthema Oase week 38: Ruzie

    Broers en zussen. Je kunt misschien soms niet met hen leven. Maar je kunt zeker niet zonder hen.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700