Passend onderwijs

De kerntaak van de school is om leerlingen te begeleiden naar een diploma of vervolgonderwijs. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de basisondersteuning die de school biedt. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om dit doel te bereiken. Binnen ieder team van onze school is een docent aanwezig die deze begeleiding verzorgt. Hij/zij heeft contact met de leerling, het team en de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Daarnaast kan hij/zij bij vragen het consultatieteam van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland inschakelen en gebruik maken van de ambulant begeleider voor speciale ondersteuning.

Hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning op de locatie vorm krijgen, staat verder beschreven in de ondersteuningsplannen van de verschillende locaties. Deze plannen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
CSG Liudger is onderdeel van het samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland. Het samenwerkingsverband bestaat uit 19 schoolbesturen en heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet onderwijs onder het motto " gewoon waar het kan, speciaal waar het moet ". Wilt u meer weten over passend onderwijs dan kunt u, naast de informatie via CSG Liudger, ook contact opnemen met het samenwerkingsverband.


  • Weekthema Oase: Water

    Je kunt je niet alleen van buiten vies voelen, maar ook van binnen. Door nare dingen die je overkomen of door iets wat je een ander hebt aangedaan.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700