Zorgcoördinator

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de teamleider kunnen bieden. Op dat moment komt de zorgcoördinator in beeld. De zorgcoördinator kijkt verder en probeert te achterhalen welke zorg de leerling nodig heeft. Soms is dat interne zorg (zorg vanuit de school), maar soms is het ook van belang dat een vertegenwoordiger van een externe instantie zich over de leerling gaat buigen (bijvoorbeeld: schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk).

Hieronder een overzicht van de zorgcoördinatoren:

Locatie Naam Telefoonnummer
Burgum Mw. J. Lageveen 0511-460260
Raai Mw. A. de Jong 0512-305700
De Ring* Mw. P. Kuipers 0512-513836
Splitting Mw. D. Groen 0512-305700
Waskemeer Mw. A. Prijs 0516-421681


* op de locatie De Ring wordt de zorgcoördinator 'ondersteuningscoördinator' genoemd


  • Weekthema Oase week 42/43: Niet eerlijk!

    In een vriendschap is ‘betrouwbaar’ zijn erg belangrijk. Je moet op je vrienden kunnen rekenen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700