Ondersteuningscoördinatoren

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de teamleider kunnen bieden. Op dat moment komt de ondersteuningscoördinator in beeld. De ondersteuningscoördinator kijkt verder en probeert te achterhalen welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Soms is dat interne ondersteuning (ondersteuning vanuit de school), maar soms is het ook van belang dat een vertegenwoordiger van een externe instantie zich over de leerling gaat buigen (bijvoorbeeld: schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk). Hieronder een overzicht van de ondersteuningscoördinatoren per locatie:

Locatie Naam Telefoonnummer
Burgum Mw. J. Lageveen 0511-460260
Raai Mw. A. de Jong 0512-305700
De Ring Mw. P. Kuipers 0512-513836
Splitting Mw. F. Veenstra 0512-305749
Waskemeer Mw. N. Spoelstra 0516-421681


 


  • Weekthema Oase: irritant

    Wat zijn jouw ergernissen?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700