Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. CSG Liudger staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Is dit bericht ten onrechte bij u gekomen, dan verzoeken wij u om het te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Website disclaimer

Rechten
CSG Liudger behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van het CSG Liudger kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
CSG Liudger besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. CSG Liudger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaardt CSG Liudger geen aansprakelijkheid.

Externe links
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. CSG Liudger is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Copyright
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, logo’s etc) is eigendom van CSG Liudger of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van het CSG Liudger. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met: CSG Liudger, afdeling Interne en Externe Communicatie.


  • Weekthema Oase: Vrienden

    Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in een vriendschap, dan scoren ‘trouw’ en ‘betrouwbaar zijn’ het hoogst.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700