Disclaimer

De website van CSG Liudger is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. CSG Liudger is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te daarvan openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSG Liudger.


  • Weekthema Oase week 13 – Die ene plek

    Alle bijzondere momenten uit je leven zijn aan een speciale plek verbonden. Als er weer komt, stromen de herinneringen vanzelf naarbinnen. Soms is dat fijn en soms niet.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700