Disclaimer

De website van CSG Liudger is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. CSG Liudger is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te daarvan openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSG Liudger.


  • Weekthema Oase week 42/43: Niet eerlijk!

    In een vriendschap is ‘betrouwbaar’ zijn erg belangrijk. Je moet op je vrienden kunnen rekenen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700