Publicaties

Aanmeldingsformulieren

Tevredenheidsonderzoek

Schoolgids

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Regelingen

Plannen en protocollen

Statuten

Samenwerking met Primair Onderwijs

CSG Liudger, locatie Burgum ontwikkelde samen met PCBO Tytsjerksteradiel met het Rekenportfolio een doorlopende leerlijn rekenen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het Rekenportfolio is bestemd voor alle docenten in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland die met rekenen te maken hebben:

CSG Liudger, locatie Waskemeer ontwikkelde samen met De Tjongerwerven CPO aan een doorlopende leerlijn wetenschap & techniek en onderzoeken & ontwerpen voor leerlingen van groep 7 van het primair onderwijs t/m leerlingen in klas 4 van het vmbo tl. Er zijn vier modules ontwikkeld:

 


  • Weekthema Oase week 42-43: Slim

    Slim zijn heeft niet direct iets te maken met goed kunnen leren. Het gaat er vooral om dat je problemen op kunt lossen en kansen ziet.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700