Burgum

Leerlingen organiseren sportdag voor basisschool Papilio

Op woensdag 12 december organiseren leerlingen van CSG Liudger locatie Burgum een sportdag voor ruim 60 leerlingen van Basisschool Papilio gevestigd op het terrein van het AZC in Burgum. De sportdag vindt van 11.00– 13.45 uur plaats in Sporthal De Hege Fiif in Hardegarijp.

Modern Jobs
In het derde jaar van de opleiding krijgen alle leerlingen van de theoretische leerweg het vak Modern Jobs aangeboden. Binnen de Modern Jobs kunnen ze kiezen uit twee profielen: Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. Ook kunnen er modules gevolgd worden onafhankelijk welk profiel de leerling heeft gekozen. Te denken valt aan een module robotica, kind & gezondheid, ondernemerschap of sport & bewegen. Ze werken daarbij in groepen aan uitdagende opdrachten en projecten.

Sportdag
De leerlingen die dit jaar gekozen hebben voor de module sport & bewegen kregen de opdracht om een sportdag te organiseren voor ruim 60 leerlingen van basisschool Papilio in Burgum. Papilio staat op het terrein van het AZC te Burgum. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit het AZC en aan allochtone leerlingen uit de regio, die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen.

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen iets terug doen voor de maatschappij en zich verdiepen in de wereld om zich heen. Door het organiseren van deze sportdag leren ze wat een AZC is en worden eventuele vooroordelen weggenomen. Ook leren ze om zich te verdiepen in de doelgroep, samen te werken, een plan van aanpak te maken en les te geven aan leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen,” aldus Jelmer Luyckx, docent Lichamelijke Opvoeding bij CSG Liudger locatie Burgum.

 

  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer
  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

Andere locaties:

Maak een keuze...

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700