De Ring

Personeelsleden

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde de namen van de locatieleiding en het personeel van de locatie De Ring:

Personeelsleden

Dhr. A. Liebe     

Locatiedirecteur

a.liebe@csgliudger.nl

Mw. G. Akkerman          

Docent/stagebegeleider

g.akkerman@csgliudger.nl

Dhr. B. Agema 

Docent/stagebegeleider

b.agema@csgliudger.nl

Dhr. P. Bergsma

Docent

p.bergsma@csgliudger.nl

Mw. W. Bijma  

Schoolmaatschappelijk werker

w.bijma@csgliudger.nl

Mw. T. Bijma – Stienstra

Logopedist        

t.stienstra@csgliudger.nl

Dhr. E. de Boer

Docent/stagebegeleider

e.boer@csgliudger.nl

Dhr. H. de Boer

Onderwijsassistent        

h.boer@csgliudger.nl

Mw. J. Dam

Docent

j.dam@csgliudger.nl

Dhr. H. Dijkstra                

Docent

h.dijkstra@csgliudger.nl

Dhr. B. Efdé      

Docent

b.efde@csgliudger.nl

Dhr. K. van der Heide    

Docent

k.heide@csgliudger.nl

Dhr. J. van ’t Hoff

Docent / stagecoördinator

j.hoff@csgliudger.nl

Dhr. T. de Jong

Docent

t.jong@csgliudger.nl

Mw. P. Kuipers

Docent / zorgcoördinator

p.kuipers@csgliudger.nl

Mw. A. Kuperus              

Docent

a.kuperus2@csgliudger.nl

Mw. W. Cuperus – v/d Meer

Docent

w.meer@csgliudger.nl

Mw. J. van der Molen

Orthopedagoog / psycholoog

j.molen@csgliudger.nl

Mw. Kloosterman – Polet

Docent

p.polet@csgliudger.nl

Dhr. H. Reatsch

Conciërge          

h.reatsch@csgliudger.nl

Dhr. D. Regnerus

Docent

d.regnerus@csgliudger.nl

Mw. A. Stornebrink

Docent / onderwijscoördinator

a.stornebrink@csgliudger.nl

Mw. M. Veenstra

Locatiesecretaresse      

m.veenstra2@csgliudger.nl

Mw. B. Wielenga

Onderwijsassistent

b.wielenga@csgliudger.nl

 

  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer
  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

Andere locaties:

Maak een keuze...

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700