De Ring

Europese subsidie

PrO-/vso-scholen ondersteund met Europese subsidie

Jongeren van Pro-/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld in de periode 2014 t/m 2020, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. Door de inzet van extra financiële middelen die vanuit ESF beschikbaar zijn, kan een betere aansluiting van de Friese PrO-/vso-leerlingen met de regionale arbeidsmarkt bewerkstelligd worden.

De gemeente Leeuwarden heeft voor de PrO-/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Friesland, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Brug naar werk II 2016-2017”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Leeuwarden faciliteren dat de PrO-/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

 

  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer
  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

Andere locaties:

Maak een keuze...

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700