De Ring

Klankbordgroep

De locatie De Ring heeft een klankbordgroep voor ouders. De klankbordgroep vormt de schakel tussen de ouders en de school en adviseert over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De klankbordgroep van de locatie De Ring wordt gevormd door:

Naam Woonplaats
Mevr. D. Boshuis Drachten
Dhr. J. Dijkstra Kootstertille
Dhr. P.A. Hiemstra Kootstertille
Mevr. A. Bergsma Ureterp
Mevr. W. Turkstra Garyp
Mevr. I. Stek Goëngahuizen
   
Namens het personeel  
Dhr. A. Liebe Bakkeveen
Mevr. A. Stornebrink Drachten


Contact met de klankbordgroep

De klankbordgroep is te bereiken via het algemene telefoonnummer: (0512) 513 836.


Meer informatie

Meer informatie over de klankbordgroep staat in de folder. U vindt deze onder de kop 'downloads'.

  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer
  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

Andere locaties:

Maak een keuze...

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700