Splitting

Agenda locatie Splitting

Januari

7 januari

Identiteitsdag/Studiedag medewerkers CSG Liudger. Lessen vervallen

8 januari

 

Start Splittteam leerlingen klas3 (schoolstewards)

14 t/m 18 januari

Introductieweek PWS mavo 4

14 en 15 januari

Afnameperiode 2 rekentoets 2F/3F mavo 4. Lesuren 7/8/9 voor m4 vervallen

15 januari

Afnameperiode 2 rekentoets 2A bb 4. Lesuren 7/8/9 voor bb4 vervallen

15 januari

Inhaaluur mavo 3 en mavo 4 gaat door op lesuur 9

15 januari
19.00-22.00 uur

Mbo voorlichting voor leerlingen klas4 en ouders/verzorgers

16 en 18 januari

Afnameperiode 2 rekentoets 2F/3F bk 4. Lesuren 7/8/9 voor bk 4 vervallen

18 januari

Toetsvrije dag mavo 4

21 t/m 25 januari

Schoolexamenweek 2 mavo 4

21 en 22 januari

Toetsvrije dagen mavo 3

22 t/m 25 januari

Schoolexamenweek mavo 3 (start dinsdagmiddag)

23 t/m 25 januari

Schoolexamenweek 2 bk 4

25 januari

Inleveren onderwerp + partnerkeuze profielwerkstuk mavo4 bij mevr.Mulder/Muskita

29 januari

Open Huis Splitting

4 t/m 8 februari

Flexweek onderbouw

5 februari
19.30 uur

infoavond mavo3 (voorlichting vakkenpakket mavo 4)

8 februari

Disco klassen onderbouw

8 februari
14.35-15.25 uur

Herkansingen klas 4

8 februari
14.35-16.15 uur

Herkansingen klas 3

12 februari

Lesvrije middag (na 13.00 uur) i.v.m. studiedag personeel

14 februari

Les 2 en les 3 mediawijsheidproject mavo 3

11 t/m 15 februari
vanaf 13.00 uur

Voortgangsgesprekken met leerlingen + ouders/verzorgers

26 t/m 28 februari

Leerlingen mavo4 werken gehele dag aan het PWS (reguliere lessen vervallen

28 februari
19.00 uur

Presentatie PWS mavo 4 voor ouders/verzorgers/familie

Maart

1 maart
9.25 uur

Toetsvrije dag mavo 4 en start lessen mavo 4
 

7 maart
13.00 uur

Studiemiddag effectieve les. Thema: leerdoeldenken

8 maart
9.00 – 22.00 uur

Excursie Münster Duits mavo 4

12 maart
19.30 uur

Scholenmarkt klas 3 voor ouders/verzorgers/leerlingen (op VHS)

14 maart

Project digitale geletterdheid klas 1,2 en 3 (vanaf 12.45 uur)

19 en 20 maart

Flexweek Xplosief klas 1

20 maart

Doedag Friese Poort voor alle leerlingen klas 3

20 en 21 maart

Toetsvrije dagen mavo 4

21 en 22 maart

Toetsvrije dagen mavo 3

21 maart

Liudgerbreed voetbaltoernooi

21 maart

Lesvrije dag mavo 4

22 t/m 28 maart

Schoolexamenweek 3 mavo 4

25 t/m 29 maart

Schoolexamenweek 2 mavo 3

28 maart
13.00 uur

Studiemiddag effectieve les. Thema: Vertaalslag richting teamplan

28 maart t/m 1 april

Inhaaldagen mavo 4

April

1 april
9.25-10.35 uur

Herkansingen mavo 4

1 t/m 2 april

Lesvrije dag mavo 4

2 en 5 april

Examens kb4 M&T op Friesland College

13 april t/m 12 april

Examentraining/Oefenexamens mavo 4

4 april
14.35 uur

vaststelling SE cijfers klas4

5 april
15.20 uur

ophalen SE cijfers + persoonlijk rooster + exameninfo door leerlingen klas 4

10 en 11 april

Lesvrije dag bk 4

11 april

Olympic Moves klas 1/2/3

12 april

LSD klas4 (avond)

12 t/m 17 april

Digi-examens bb 4/kb 4

15 t/m 17 april

CSPE mavo 4 (beroepsvoorbereidende vakken)

15 t/m 18 april

Flexweek klas 2/Project Fries klas 1

15 t/m 18 april

Flexweek mavo 4 met bespreking oefenexamens

19 april

Studiedag effectieve les. Thema: Carrousel met wisselende presentaties

 

  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer
  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

Andere locaties:

Maak een keuze...

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700