Mavo+

Weet je nog niet of je naar de mavo of naar de havo kunt, dan kun je op de locatie Splitting kiezen voor de mavo+. In de mavo+ kun je onderzoeken welke vervolgstap voor jou het meest logisch en passend is. Je kunt dan alsnog mavo of havo gaan doen.

In de mavo+ krijg je algemeen vormende vakken. Er wordt gebruik gemaakt van boeken voor mavo en boeken voor havo. Bovendien maak je je toetsen op beide niveaus. Door middel van persoonlijke leerdoelen en keuzewerktijd wordt extra aandacht besteed aan zelfstandigheid. Mede hierdoor kun je aan het einde van leerjaar 1 of 2 al overstappen naar de havo!

Als je niet voldoet aan de voorwaarden om over te kunnen stappen naar de havo, dan stroom je automatisch door naar mavo of mavo+. Heb je genoeg punten voor mavo+, dan volg je in de bovenbouw een programma dat gericht is op doorstroom naar havo-4.

Naast de reguliere lesstof krijg je in de mavo+ één lesuur per week havostof voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.


  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700