J

Nieuws

Hilbrand Visser nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger De Ring

Hilbrand Visser nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger De Ring

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt Hilbrand Visser (1982) de nieuwe locatiedirecteur van CSG Liudger De Ring, school voor praktijkonderwijs en pro-vmbo in Drachten. De benoemingscommissie is unaniem geweest in haar positieve advies aan het College va...

Lees meer
Gemeente Tytsjerksteradiel in gesprek met leerlingen

Gemeente Tytsjerksteradiel in gesprek met leerlingen

Wat betekent het voor leerlingen om niet normaal naar school te kunnen? Hoe kan de gemeente leerlingen helpen om goed in hun vel te zitten? Op deze en andere vragen kregen Andries Bouwman, wethouder en Susanne Sikkema, beleidsmedewerker onderwijs van de gem...

Lees meer
Profielwerkstuk Databeleven genomineerd voor LC Toptalent 2021

Profielwerkstuk Databeleven genomineerd voor LC Toptalent 2021

Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Op deze en vele andere vragen gaven leerlingen van de HAVOtop antwoord in hun profielwerkstuk 'Databeleven'. Met dit werkstuk staan ze in de finale van het L...

Lees meer
Paasviering CSG Liudger Burgum

Paasviering CSG Liudger Burgum

Op Witte Donderdag werd het licht van Pasen gevierd op school. Deels fysiek en deels online. Verschillende bekende Nederlanders vertelden hun verhaal, in de nacht, op hun oude school. De leerlingen werden meegenomen op de korte reis van het donker naar het ...

Lees meer
CSG Liudger Raai start met lessen Spaans

CSG Liudger Raai start met lessen Spaans

Leerlingen die komend schooljaar starten op de havo bij CSG Liudger locatie Raai (havo/vwo) in Drachten, mogen kiezen tussen het vak Frans en Spaans. Met de uitbreiding van het aanbod vreemde talen, wil CSG Liudger zoveel mogelijk kinderen stimuleren en ent...

Lees meer
De Ring verdient Gouden Schoolkantine Schaal

De Ring verdient Gouden Schoolkantine Schaal

CSG Liudger De Ring en OSG De Venen hebben ook dit jaar, de Gouden Schoolkantine Schaal verdiend, omdat de gezamenlijke kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. “We zijn met deze Schoolkantine Schaal één van de koplopers va...

Lees meer
Fijne paasdagen

Fijne paasdagen

Er is een gevoel van dreiging: Als we blijven leven zoals we doen, dan loopt dat uit op een catastrofe. De mensheid is als een kudde lemmingen die zich vanaf de klippen in zee stort. Gaat het met de wereld de verkeerde kant op? De verwachting van een eindti...

Lees meer
Leerlingen maken 135 poppen voor Kamp Morra

Leerlingen maken 135 poppen voor Kamp Morra

Leerlingen van CSG Liudger De Ring hebben afgelopen weken maar liefst 135 poppen gemaakt voor Kamp Morra. Kamp Morra wordt tot 2 april aan de rand van het dorp Morra gebouwd. Er komen ruim 4.000 poppen te staan, die symbool staan voor de alleenreizende vluc...

Lees meer
Paasverhaal

Paasverhaal

Deze week is het thema Einde of Nieuw Begin bij de dagopeningen van de Oase. In deze week waarin we naar Pasen toegaan, wordt het duidelijk dat niet alleen het Paasgebeuren maar ook de pandemie een grote invloed heeft gehad bij ons mensen, bij onze leerling...

Lees meer
Bestuurlijke fusie versterkt mogelijkheden innovatie en behoud van goed onderwijs

Bestuurlijke fusie versterkt mogelijkheden innovatie en behoud van goed onderwijs

De besturen van het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College hebben een belangrijke stap gezet op weg naar samenwerking. Een intentieverklaring om te komen tot een bestuurlijke fusie, werd dinsdag 30 maart i...

Lees meer
CSG Liudger en ROC Friese Poort ontwikkelen NIEUWE LEERWEG

CSG Liudger en ROC Friese Poort ontwikkelen NIEUWE LEERWEG

CSG Liudger en ROC Friese Poort gaan een NIEUWE LEERWEG ontwikkelen, als vervanger van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo. De NIEUWE LEERWEG omvat één praktijkgericht vak, met innovatief, uitdagend en toekomstge...

Lees meer
Leerlingen bouwen mee aan Kamp Morra

Leerlingen bouwen mee aan Kamp Morra

Leerlingen van CSG Liudger De Ring bouwen komende weken mee aan Kamp Morra. Kamp Morra wordt op 2 april aan de rand van het dorp Morra gebouwd. Er komen ruim 4.000 poppen te staan, die symbool staan voor de alleenreizende vluchtelingenkinderen in en rond ka...

Lees meer
Examenleerlingen krijgen les in Glinstra State

Examenleerlingen krijgen les in Glinstra State

Leerlingen van CSG Liudger Burgum krijgen in verband met corona les in ontmoetingscentrum Glinstra State. Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum stelt deze locatie beschikbaar, zodat meer leerlingen op 1,5 meter les kunnen krijgen. Weekblad de Actief ging ...

Lees meer
Dichter fan Fryslan skoalletoer by HAVOtop yn Burgum

Dichter fan Fryslan skoalletoer by HAVOtop yn Burgum

Wêrom kin literatuer en poëzy sa moai wêze? De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, joech op 16 maart it antwurd yn in lesprogramma foar de boppebou op HAVOtop yn Burgum. It wie in optreden én in les ynien. Op  tagonklike en...

Lees meer
Stemmen op school

Stemmen op school

Leerlingen van CSG Liudger locatie Raai konden vorige week op school hun stem uitbrengen. De stemmen zijn geteld en vandaag naar ProDemos, organisatie van de landelijke scholierenverkiezingen, gestuurd. Esther Visser, docent Maatschappijleer organiseerde de...

Lees meer
Coronavirus

Coronavirus

Op 23 februari 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart  weer naar school mogen. Wat zijn wij blij dat we onze leerlingen weer mogen verwelkomen! We hebben een week de tijd genomen om het onderwijs o...

Lees meer
Heropening voortgezet onderwijs

Heropening voortgezet onderwijs

Het kabinet heeft gister bekend gemaakt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar school mogen. Wat een fijn nieuws! We zijn achter de schermen druk bezig met kijken hoe we alles zo veilig en prettig mogelijk kunnen organiseren op o...

Lees meer
Voorjaarsvakantie van 20 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

Het is voorjaarsvakantie deze week! Even geen (online) lessen en genieten van het mooie weer! Op 1 maart starten de (online) lessen weer. 

Lees meer
Online Open Huis gemist

Online Open Huis gemist

Op 16 en 18 februari vond het online Open Huis van CSG Liudger plaats. Vanwege corona konden leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers dit jaar helaas niet op school komen. CSG Liudger kwam dit jaar bij de mensen thuis onder de noemer: 'Liudg...

Lees meer
Strava-club CSG Liudger maakt meters

Strava-club CSG Liudger maakt meters

Vorige week hebben de leden van de Strava-club van onze school fantastische dagen gehad op het ijs. De eerste meters werden al gemaakt door leerlingen en collega’s in de buurt van Feanwâlden. Al snel volgenden de gebieden rond Earnewâld en...

Lees meer
Online foarljochting foar nije learlingen: skoalle yn Burgum jout firtuele toer

Online foarljochting foar nije learlingen: skoalle yn Burgum jout firtuele toer

Tijdens het online Open Huis van 16 en 18 februari bieden alle locaties van CSG Liudger een (VR)-tour door de school aan. RTV NOF bracht een bezoek aan CSG Liudger locatie Burgum om polshoogte te nemen. Bekijk hier de reportage. Bron foto: Omrop Frysl&ac...

Lees meer
Werkstukje aan huis voor Open Huis

Werkstukje aan huis voor Open Huis

Een werkstuk maken tijdens het online Open Huis - het kan op het praktijkonderwijs van CSG Liudger De Ring! Deze week zijn meer dan 70 pakketjes bezorgd bij groep 8-leerlingen voor het online Open Huis van 16 en 18 februari. Met het materiaal en een instruc...

Lees meer
Raynaud Ritsma opent online Open Huis

Raynaud Ritsma opent online Open Huis

CSG Liudger organiseert dinsdag 16 en donderdag 18 februari Liudger Thús: een online Open Huis voor groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanwege corona kunnen de leerlingen helaas niet op school komen. Daarom brengt CSG Liudger het Open Huis ...

Lees meer
Digitale informatieavond HAVOtop

Digitale informatieavond HAVOtop

Dinsdag 16 februari organiseert de HAVOtop in Burgum een digitale informatieavond voor leerlingen die volgend schooljaar starten in havo 4 op de HAVOtop. Tijdens de avond krijgen leerlingen en hun ouders informatie over de profielen en bijbehorende vak...

Lees meer
12 februari : online meeloopdag voor vwo 3

12 februari : online meeloopdag voor vwo 3

CSG Liudger organiseert op vrijdag 12 februari bij locatie Raai in Drachten een online meeloopdag voor leerlingen die volgend jaar instromen in leerjaar 4 van het vwo. De decanaten van de locaties in Burgum, Drachten en Waskemeer werken nauw samen om de...

Lees meer
Groep 8 leerlingen spelen vo-quiz op afstand

Groep 8 leerlingen spelen vo-quiz op afstand

Op vrijdag 5 februari hebben groep 8-leerlingen uit Drachten en omstreken via een ingezonden video meegedaan aan een online Quiz van CSG Liudger locatie Raai. De quiz werd gepresenteerd door meneer Bloemhof, docent bij locatie Raai. De leerlingen mo...

Lees meer
Online toetsweek onderbouw

Online toetsweek onderbouw

Hoe moet je 2 puntjes op de e doen? Moet je bij opdracht 10 de persoonsvorm invullen? Zomaar wat vragen van leerlingen tijdens de toetsweek op afstand. Sinds afgelopen woensdag 3 februari zijn leerlingen van de onderbouw van locatie Raai bezig met het maken...

Lees meer
Aanmelddatum verruimd tot en met 25 maart

Aanmelddatum verruimd naar 25 maart

In verband met het coronavirus heeft Onderwijsgroep Fricolore, waar CSG Liudger deel van uitmaakt, besloten om de uiterlijke aanmelddatum te verruimen tot en met 25 maart 2021. Daarnaast is er binnen Fricolore afgesproken dat er in de periode tot de aanmeld...

Lees meer
 HAVOtop Burgum bereidt leerlingen voor op profielkeuze

HAVOtop Burgum bereidt leerlingen voor op profielkeuze

Donderdag 4 februari organiseren CSG Liudger en OSG Singelland online proeflessen op de HAVOtop in Burgum. De proeflessen zijn voor leerlingen die volgend schooljaar starten in havo 4. De proeflessen zijn bedoeld om te helpen bij het maken van de juiste ...

Lees meer
Afscheid locatiedirecteur Arend Liebe

Afscheid locatiedirecteur Arend Liebe

Op 28 januari is in collegiale kring afscheid genomen van locatiedirecteur Arend Liebe. Met ingang van 1 februari 2021 is locatiedirecteur Arend Liebe met vervroegd met pensioen. Door de maatregelen rondom het coronavirus was het niet mogelijk om ...

Lees meer
Leerlingen De Ring ontvangen diploma thuis

Leerlingen De Ring ontvangen diploma thuis

Op maandag 25 januari jl. is er op een feestelijke manier afscheid genomen van zes leerlingen van het praktijkonderwijs. Zij hebben thuis hun diploma 'Praktijkonderwijs' ontvangen uit handen van Afian Stornebrink, locatiedirecteur a.i. van CSG Liudg...

Lees meer
Leerlingen krijgen voorlichting over profielkeuze bij bouwbedrijf

Leerlingen krijgen voorlichting over profielkeuze bij bouwbedrijf

De tweedejaars leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van CSG Liudger, locatie Waskemeer en Burgum, stonden voor de keuze: welk profiel kies ik voor de laatste twee schooljaren? De leerlingen die BWI (Bouw, Wonen en Interieur) kozen kregen...

Lees meer
Leerlingen krijgen voorlichting bij bouwbedrijf

Leerlingen krijgen voorlichting bij bouwbedrijf

De tweedejaars leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van CSG Liudger, locatie Waskemeer en Burgum, stonden voor de keuze: welk profiel kies ik voor de laatste twee schooljaren? De leerlingen die BWI (Bouw, Wonen en Interieur) kozen kregen...

Lees meer
Extra Open Lessen Raai en Splitting gaan niet door

Extra Open Lessen Raai en Splitting gaan niet door

De extra Open Lessen van CSG Liudger locatie Splitting (vmbo/mavo) en Raai (havo/vwo) die gepland stonden op woensdag 20 januari gaan ivm de lockdown niet door. Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het coronavius, wordt gekeken naar een alternatieve da...

Lees meer
Nieuwe datum Open Huis

Nieuwe datum Open Huis

In de laatste week van januari stond ons Open Huis op de agenda. Door de nieuwe coronamaatrdegelen van de rijksoverheid zijn onze scholen in ieder geval gesloten tot 18 januari 2021. Dit zou betekenen dat onze medewerkers een week later alweer klaar zouden ...

Lees meer
In actie voor Berchhiem

In actie voor Berchhiem

10 leerlingen Zorg & Welzijn brachten afgelopen dinsdag wat licht in de duisternis bij de bewoners van Berchhiem. De bewoners werden namelijk verrast met een versierd potje met ledverlichting. In het kader van de opdracht ‘het organiseren van een ...

Lees meer
Ondanks corona kwam Sinterklaas toch nog in Burgum

Ondanks corona kwam Sinterklaas toch nog in Burgum

De goedheiligman heeft diverse pakjes, surprises en gedichten bij CSG Liudger in Burgum bezorgd. Met de juiste veiligheidsmaatregelen in acht genomen hebben de leerlingen en de groepscoaches een gezellige middag gehad. Er zijn diverse surprises en hilari...

Lees meer
Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Leerlingen van de HAVOtop en de scholengemeentschappen Liudger Burgum en Singelland Burgum bedachten hiervoor plannen in het project “Data beleving”. Dit...

Lees meer
CSG Liudger lanceert tv-show voor groep 8 leerlingen en hun ouders

CSG Liudger lanceert tv-show voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Het is een gekke tijd, ook voor scholen. Juist nu de voorlichtingscampagnes voor groep 8-leerlingen zijn gestart, moet het aantal bezoekers aan schoolgebouwen tot een minimum beperkt worden. Terwijl leerlingen en hun ouders normaal gesproken in deze periode...

Lees meer
Wij Techniek schenkt domotica-panelen aan het Liudger Innovatielab

Wij Techniek schenkt domotica-panelen aan het Liudger Innovatielab

Ontwikkelingsfonds Wij Techniek heeft domotica-panelen inclusief lesmateriaal aan het Liudger Innovatielab beschikbaar gesteld, met als doel voortgezet onderwijs-leerlingen kennis te laten maken met installatietechniek en de toekomstmogelijkheden in deze br...

Lees meer
Regenboog boven CSG Liudger

Regenboog boven CSG Liudger

Op zondag 11 oktober viert Nederland ‘Coming Out Day.’ Deze dag draait er om dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn en hun geaardheid moeten kunnen laten zien. ‘Als CSG Liudger doen we al jaren mee aan de Coming Out Day, door de regenboogv...

Lees meer
Verkeersmarkt en fiets-APK

Verkeersmarkt en fiets-APK

Op vrijdag 9 oktober a.s. organiseerde CSG Liudger Burgum in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie een verkeersmarkt en fiets-APK voor alle eerste klassen. Programmaonderdelen die voorbij kwamen: de f...

Lees meer
NHL Stenden hogeschool, ROC De Friese Poort en CSG Liudger

FIRST LEGO League voor jeugd Friesland gaat door

Al een aantal jaren organiseren NHL Stenden hogeschool, ROC De Friese Poort en CSG Liudger samen het project FIRST LEGO League. Hoewel de voorbereidingen normaal gesproken al in volle gang zijn, was het nu nog even spannend vanwege corona. Maar een hele opl...

Lees meer
CSG Liudger locatie De Ring in het nieuws

Omrop Fryslân: locatie De Ring zet gezondheid voorop

Verslaggever Jantine Stoffers van Omrop Fryslân bracht een bezoek aan CSG Liudger locatie De Ring. In de kantine, die gedeeld wordt met OSG Singelland De Venen, hebben de frikandelbroodjes plaatsgemaakt voor gezonde producten en worden meer vegetarisc...

Lees meer
Uit de media: Omrop Fryslân bezoekt locatie Raai

Uit de media: Omrop Fryslân bezoekt locatie Raai

Maandag 17 augustus heeft Omrop Fryslân een reportage gemaakt over de start van dit bijzondere schooljaar. Bekijk hier de reportage.  

Lees meer
Uit de media: Youtube-lessen meneer Kortstra populair

Uit de media: Youtube-lessen meneer Kortstra populair

De YouTube-lessen van meneer Kortstra, natuurkundedocent locatie Raai, zijn populair. Veel leerlingen, van binnen en buiten CSG Liudger, weten de filmpjes te vinden. Sa! schreef er een leuk bericht over. Lees het artikel via onderstaande link. Artikel Sa...

Lees meer
Feestelijke diploma-uitreiking voor geslaagden locatie Burgum

Feestelijke diploma-uitreiking voor geslaagden locatie Burgum

Een feestelijk onthaal voor de geslaagden van locatie Burgum! Voor de diploma-uitreiking werd de rode loper uitgerold en werd de locatie feestelijk aangekleed. Locatie Burgum kijkt terug op een mooie en feestelijke diploma-uitreiking. Ondanks alle coronamaa...

Lees meer
Project fietspont technsium krijgt vervolg

Project fietspont technsium krijgt vervolg

Een autonome fietspont tussen De Wilgen en Opeinde, ter uitbreiding van de pontjesroute rond Nationaal Park De Alde Fennen. Dat idee bedachten technasiumleerlingen van CSG Liudger vorig jaar. De gemeente Smallligerland, provincie Fryslân en Innovatiec...

Lees meer
Feest! Eerste diploma praktijkonderwijs CSG Liudger uitgereikt!

Feest! Eerste diploma praktijkonderwijs CSG Liudger uitgereikt!

Een bijzondere gebeurtenis op locatie De Ring (praktijkonderwijs)! Ouders en de leerlingen stonden donderdagavond in de file voor een spectaculair evenement: PrO drive De Ring! Gisteravond was het de allereerste keer dat het diploma Praktijkonderwijs werd u...

Lees meer
Persoonlijke felicitaties van o.a Arie Slob en Piet Paulusma tijdens diploma-uitreiking havoleerlingen Raai

Persoonlijke felicitaties van o.a Arie Slob en Piet Paulusma tijdens diploma-uitreiking havoleerlingen Raai

Woensdagmiddag mochten de examenleerlingen van de havo van locatie Raai in kleine groepjes hun diploma ophalen. Eenmaal over de rode loper geschreden, wachtte de leerlingen - onder het genot van alcoholvrije bubbels en oranjekoek - een video met onder ander...

Lees meer
Vwo-team locatie Raai on tour langs gediplomeerden

Vwo-team locatie Raai on tour langs gediplomeerden

In tijden van corona is alles anders. Zo ook de diploma-uitreikingen voor geslaagden. Voor de geslaagde vwo-leerlingen van CSG Liudger locatie Raai stond dinsdag 23 juni wel een heel bijzondere uitreiking op het programma. Op deze dag ging het vwo-team ...

Lees meer
Toetsweek voor leerlingen CSG Liudger in de Bethelkerk Drachten

Toetsweek voor leerlingen CSG Liudger in de Bethelkerk Drachten

De toetsen van havoleerlingen uit de bovenbouw van locatie Raai werden in de week van 8 – 12 juni afgenomen in de Bethelkerk in Drachten. De Vrije Baptistengemeente Bethel benaderde CSG Liudger met het aanbod om gebruik te maken van de grote zalen. ...

Lees meer
Kennismakingsdag De Ring verplaatst

Kennismakingsdag De Ring verplaatst

Door het Corona-virus en de anderhalve maatregel die wij daarom moeten hanteren, hebben wij de kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen moeten verplaatsen. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen voor de vakantie nog wel kennis kunnen ma...

Lees meer
Kennismakingsmiddagen Splitting verplaatst

Kennismakingsmiddagen Splitting verplaatst

Door het Corona-virus en de anderhalve maatregel die wij daarom moeten hanteren, hebben wij de kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen moeten verplaatsen. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen voor de vakantie nog wel kennis kunnen ma...

Lees meer
Kennismakingsdag Raai verplaatst

Kennismakingsdag Raai verplaatst

Door het Corona-virus en de anderhalve maatregel die wij daarom moeten hanteren, hebben wij de kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen moeten verplaatsen. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen voor de vakantie nog wel kennis kunnen ma...

Lees meer
Geslaagden locatie Burgum thuis verrast door docenten

Geslaagden locatie Burgum thuis verrast door docenten

Een leuke verrassing voor geslaagden van locatie Burgum op Nationale Slaagdag! Ze kregen thuis een felicitatiepakket overhandigd door docenten. De docenten wilden dit jaar graag iets extra's doen nu het examenjaar totaal anders verliep dan vooraf verwac...

Lees meer
Geslaagd?! Van harte gefeliciteerd!

Geslaagd?! Van harte gefeliciteerd!

Vandaag (donderdag 4 juni) vieren geslaagde leerlingen in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Examenkandidaten van CSG Liudger krijgen vandaag officieel te horen of ze geslaagd zijn. Wij zijn ontzettend trots op alle geslaagden die in de...

Lees meer
Onderwijsbijlage Leeuwarder Courant: Meesterproef Waskemeer en profielwerkstuk Raai

Onderwijsbijlage Leeuwarder Courant: Meesterproef Waskemeer en profielwerkstuk Raai

Vandaag verschijnt de onderwijsbijlage van de Leeuwarder Courant. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan bijzondere profielwerkstukken en meesterproeven uit de regio. Twee van de achtergrondverhalen zijn afkomstig van leerlingen van CSG Liudger en d...

Lees meer
De anderhalvemeterschool in beeld (bron: NOS)

De anderhalvemeterschool in beeld (bron: NOS)

Hoe ziet de anderhalvemeterschool er na 2 juni uit? De NOS maakt via onderstaand filmpje duidelijk wat de regels voor jou als leerling betekenen (bron: NOS).

Lees meer
Nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger Burgum

Nieuwe locatiedirecteur CSG Liudger Burgum

Met ingang van 1 augustus wordt Emiek van Campen (geb. 24-05-1973) de nieuwe locatiedirecteur van CSG Liudger te Burgum. Emiek van Campen volgt Mieke IJedema op, die na de zomer haar loopbaan een eigen vervolg gaat geven. Emiek van Campen heeft tot en me...

Lees meer
Beloning voor gezondere schoolkantine locatie De Ring

Beloning voor gezondere schoolkantine locatie De Ring

CSG Liudger locatie De Ring heeft onlangs een gouden Schoolkantine Schaal 2019 – 2020 van het Voedingscentrum verdiend. De Schaal is de bekroning op het harde werk voor de gezondere inrichting van de schoolkantine. Tenminste 80% van het aanbod be...

Lees meer
Praktijkopdrachten thuis

Praktijkopdrachten thuis

De leerlingen van CSG Liudger De Ring, krijgen wekelijks praktijkopdrachten die ze thuis uit kunnen voeren. Van het bakken van een taart, het maken van een zwaan, het schoonmaken van de auto en fiets tot het inkopen en koken van een maaltijd. Wat een creati...

Lees meer
Leerlingen nemen het tegen elkaar op in een LO battle

Leerlingen nemen het tegen elkaar op in een LO battle

De docenten lichamelijke opvoeding van CSG Liudger locatie Burgum dagen leerlingen uit om het als klas tegen elkaar op te nemen in een battle. De leerlingen moeten één of meerdere opdrachten uitkiezen, ze op video vastleggen en vervolgens de v...

Lees meer
Vrijwilligster locatie Raai ontvangt lintje

Vrijwilligster locatie Raai ontvangt lintje

Diny Bergsma-de Vries is 24 april door burgemeester van de gemeente Smallingerland Jan Rijpstra gebeld, om te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning haar benoemd heeft tot lid in de orde van Oranje Nassau. Voor deze onderscheiding komen mensen in aanme...

Lees meer
Informatieavond voor leerlingen Chr. Mavo De Saad

Informatieavond voor leerlingen Chr. Mavo De Saad

Chr. Mavo De Saad heeft op maandag 20 april bekend gemaakt, dat de school met ingang van het volgend schooljaar gaat sluiten. Een ingrijpende boodschap voor de medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van de Saad. Door de sluiting moeten de leerlingen n...

Lees meer
Vernieuwd schoolplein locatie De Ring

Vernieuwd schoolplein locatie De Ring

Het plein van CSG Liudger locatie De Ring is vernieuwd! Er zijn planten, struiken en bomen geplant en een nieuw basketbalnet en pannekooi geplaatst. Hopelijk kunnen de leerlingen binnenkort weer van het plein genieten!

Lees meer
Leerlingen De Ring voeren thuis praktijkopdrachten uit

Leerlingen De Ring voeren thuis praktijkopdrachten uit

Hoe zorg je dat je toch nog praktijklessen kunt volgen, terwijl je thuis zit? Daar heeft locatie De Ring iets op bedacht! De docenten hebben praktijkopdrachten voor thuis gemaakt. Het zijn allemaal opdrachten die met zo weinig mogelijk middelen en tegen zo ...

Lees meer
Schoolexamens op locatie Raai: 1,5 meter afstand, afgeplakte vloeren en gele hesjes

Schoolexamens op locatie Raai: 1,5 meter afstand, afgeplakte vloeren en gele hesjes

Sinds maandag worden op locatie Raai ook schoolexamens op school afgenomen waarbij de strenge richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Er zijn veel maatregelen getroffen om de schoolexamens op een verantwoorde manier af te kunnen nemen. Een bijzondere gewaa...

Lees meer
Scholen voor praktijkonderwijs organiseren themadag: Jezelf kunnen zijn is een feest

Scholen voor praktijkonderwijs organiseren themadag: Jezelf kunnen zijn is een feest

Beide locaties voor praktijkonderwijs in Drachten (OSG Singelland De Venen en CSG Liudger, locatie De Ring) organiseren op maandag 2 maart een dag met als centrale thema:‘Jezelf kunnen zijn is een feest’. De dag staat gepland op Paarse maanda...

Lees meer
Leerlingen locatie Waskemeer debatteren in de raadzaal van Gemeente Ooststellingwerf

Leerlingen locatie Waskemeer debatteren in de raadzaal van Gemeente Ooststellingwerf

Het is inmiddels een traditie aan het worden dat één periode in het jaar in Waskemeer aandacht wordt besteed aan debatteren. Dit jaar koos een enthousiaste groep van 19 leerlingen voor het keuzevak, dat wordt aangeboden in KWT. KWT staat voor ...

Lees meer
Examenleerlingen biologie locatie Splitting bezoeken Body Worlds Amsterdam

Examenleerlingen biologie locatie Splitting bezoeken Body Worlds Amsterdam

Dinsdag 3 maart bezochten examenleerlingen van locatie Splitting voor het vak biologie het anatomiemuseum Body Worlds in Amsterdam. Body Worlds is een educatieve tentoonstelling van het menselijk lichaam. Een leerzame excursie met een uniek kijkje in het me...

Lees meer
Herinrichting schoolplein praktijkonderwijs

Herinrichting schoolplein praktijkonderwijs

Het schoolplein van locatie De Ring (praktijkonderwijs) wordt op dit moment omgetoverd tot een aantrekkelijk, groen schoolplein met meer zitplekken voor de leerlingen. Op het nieuwe multicourt kunnen meerdere balsporten worden beoefend. We zijn benieuwd naa...

Lees meer
Flexweek voor leerlingen onderbouw locatie Splitting

Flexweek voor leerlingen onderbouw locatie Splitting

Voor leerlingen uit de onderbouw van locatie Splitting stond er een zogenaamde 'flexweek' op het programma. Tijdens deze week zag het rooster er net even anders uit! De leerlingen speelden de realgame, oriënteerden zich op de toekomst tijdens d...

Lees meer
Locatie De Ring in de spotlights op het Open Huis

Locatie De Ring in de spotlights op het Open Huis

Woensdag 29 januari jl. vond het Open Huis van Locatie De Ring plaats (praktijkonderwijs). Leerlingen uit groep 8 konden samen met hun ouders kennismaken met de school, die voor de gelegenheid prachtig was verlicht. Met een speurtocht op zak, konden de bezo...

Lees meer
Bouw solarboot van start

Bouw solarboot van start

Negen leerlingen uit vwo 4 en 5 gaan de uitdaging aan en nemen dit jaar als Team Helios deel aan de Young Solar Challenge! Het team gaat een zonneboot bouwen, analyseren, promoten en racen om daarmee duurzaamheid zichtbaar maken. De voorbereidingen zijn inm...

Lees meer
Havo- en vwo-leerlingen bezoeken Tweede Kamer

Havo- en vwo-leerlingen bezoeken Tweede Kamer

Klas 2 havo en vwo hebben een rondleiding door de Tweede Kamer gehad en gesproken met statenlid Harry van der Molen.

Lees meer
Groep 8-ers en hun ouders maken kennis met tweetalig onderwijs

Groep 8-ers en hun ouders maken kennis met tweetalig onderwijs

Op woensdagavond 12 februari hebben een groot aantal leerlingen en ouders de informatieavond voor tweetalig onderwijs (TTO) op locatie Raai bezocht. Leerlingen werden toegesproken in het Engels en konden vervolgens een aantal lessen in het Engels volgen. Vo...

Lees meer
Leerlingen Raai winnen Technasium Brandweer Award

Leerlingen Raai winnen Technasium Brandweer Award

Op woensdag 12 februari streden zes teams van middelbare scholen uit Drenthe, Friesland en Groningen om de Technasium Brandweer Award 2019-2020. Leerlingen van CSG Liudger locatie Raai bedachten een slim blussysteem en een brandalarmering via de mobiel en w...

Lees meer
Leerlingen geven gymles aan basisschoolleerlingen

Leerlingen geven gymles aan basisschoolleerlingen

De leerlingen van 3 havo en 3 vwo hebben de afgelopen weken gymles gegeven aan leerlingen van basisschool de Arke.

Lees meer
Onderzoek Elsevier Weekblad: CSG Liudger Waskemeer is een superschool!

Onderzoek Elsevier Weekblad: CSG Liudger Waskemeer is een superschool!

Elsevier Weekblad heeft CSG Liudger Waskemeer uitgeroepen tot superschool 2020! 'Beste scholen' is een jaarlijks terugkerend onderzoek van Elsevier Weekblad waarin ruim 3000 scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar worden vergeleken op geleverde...

Lees meer
Documentaire “Ik bin Pro” vanaf 22 januari te zien op Omrop Fryslân!

Documentaire “Ik bin Pro” vanaf 22 januari te zien op Omrop Fryslân!

Vanaf woensdag 22 januari start Omrop Fryslân met de uitzending van een documentaire over het praktijkonderwijs.

Lees meer
Samenwerking scholen voor praktijkonderwijs in Drachten

Samenwerking scholen voor praktijkonderwijs in Drachten

De bestuurders van CSG Liudger en OSG Singelland hebben een intentieverklaring ondertekend waarin staat dat wordt toegewerkt naar één samenwerkingslocatie voor praktijkonderwijs in Drachten. Door samen te werken willen de scholen de komende ja...

Lees meer
Groep 8 leerlingen maken kennis met CSG Liudger tijdens Open Lessen

Groep 8 leerlingen maken kennis met CSG Liudger tijdens Open Lessen

Op 6 november stonden de eerste Open Lessen van locatie Raai, Splitting en de Ring in Drachten op het programma. Tijdens de Open Lessen draaien groep 8 leerlingen één dagdeel mee op onze school. Ze maken kennis met verschillende vakken en doce...

Lees meer
It Frysk Ferstival

It Frysk Ferstival

Ferstival is de grootste voordraagwedstrijd van Friesland. Vo-leerlingen uit heel Friesland dragen gedichten voor.

Lees meer
Leerlingen Waskemeer in actie voor War Child

Leerlingen Waskemeer in actie voor War Child

Voor leerlingen van locatie Waskemeer stond er donderdagochtend (19 december) een Santarun op het programma: hardlopen voor het goede doel in kerststijl. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar War Child. Hoe meer rondjes, hoe hoger de opbrengst voor War ...

Lees meer
Locatie Burgum organiseert College Tour met burgemeester Gebben

Locatie Burgum organiseert College Tour met burgemeester Gebben

Leerlingen van klas 3 havo en vwo-meertalig brachten maandag 16 december een bezoek aan de Gemeente Tytsjerksteradiel

Lees meer
Succesvolle PWS-dagen locatie Splitting

Succesvolle PWS-dagen locatie Splitting

Op 10, 11 en 12 december vonden de PWS-dagen plaats van locatie Splitting. Tijdens deze dagen werken de leerlingen 3 dagen aan hun profielwerkstuk. Op de avond van de derde dag, donderdagavond 12 december, presenteerden de leerlingen hun profielwerkstuk aan...

Lees meer
Nieuw! Tweetalig onderwijs voor havoleerlingen

Nieuw! Tweetalig onderwijs voor havoleerlingen

Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen ook havoleerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs van CSG Liudger locatie Raai. Locatie Raai biedt vwo-leerlingen al 15 jaar de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Met tweetalig onderwijs (TTO) bouwen de leer...

Lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer

0512 305 700

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.