CSG Liudger opent het 'Liudger Innovatielab'

Dinsdag 12 februari is in aanwezigheid van personeelsleden en diverse relaties van de school het Liudger Innovatielab geopend. Binne Visser, directeur bij Philips en voorzitter van het Innovatiecluster Drachten verrichtte de openingshandeling en onthulde daarbij de naam en het logo van het Liudger Innovatielab. CSG Liudger is de eerste vo-school in Noord-Nederland met een eigen innovatiecentrum.

Innovatielab
Het innovatielab wordt de plek voor docenten om te werken aan vernieuwend onderwijs met behulp van moderne leertechnologie. Daarnaast is het een plek om kennis te delen en te borgen. Er zijn onderwijs- en ICT-experts in het centrum aanwezig, om de docenten te helpen. Het lab is er niet alleen voor medewerkers en leerlingen van CSG Liudger, maar ook voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en (onderwijs)instellingen uit de regio. Ook zij moeten in de toekomst gebruik kunnen maken van de ruimte en de beschikbare inventaris.

“We zien het als ons taak om kwalitatief uitstekend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Dat begint met goed lesgeven en daarmee met de professionaliteit van docenten. We willen de mogelijkheden van moderne technologie benutten om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de beleveringswereld en behoefte van onze leerlingen,” aldus Joop Vogel, bestuurder CSG Liudger.

 


  • Weekthema Oase: Dit wil ik!

    Iedere dag moet je keuzes maken. Je houdt daarbij rekening met wat je zelf wil, maar ook met anderen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700