Leerlingen De Ring 'Gluren bij de buren'

Leerlingen van het praktijkonderwijs van locatie De Ring gingen vandaag (9 april) ‘gluren bij de buren’ op locatie Raai. De leerlingen liepen een dag mee met vierdejaars gymnasium van locatie Raai.  ‘Gluren bij de buren’ is een jaarlijks project van beide locaties om de leerlingen met elkaar in contact te brengen. De voornaamste doelen van het project zijn elkaar ontmoeten en leren kennen, ervaringen uitwisselen, samenwerken en elkaars talenten aanvullen. Het project bestaat uit twee dagen. In november 2018 vond de eerste projectdag plaats op locatie De Ring. Vierdejaars gymnasiasten van locatie Raai werkten op locatie De Ring een schooldag samen met de leerlingen van het praktijkonderwijs.

De gymnasiumleerlingen lieten dinsdag hun leeftijdsgenoten van het praktijkonderwijs de school zien en volgen samen workshops bij muziek, gym en biologie en scheikunde. Niet alleen de leerlingen ‘gluren bij de buren’, voorafgaand aan de projectdag hebben de docenten van beide locaties ook nader kennisgemaakt met elkaar en met de locaties.

Op naar een nieuwe editie van het project in het schooljaar 2019-2020!


  • Weekthema Oase: Zwak of sterk?

    Wie heeft ooit bedacht dat spierkracht het criterium voor het sterke geslacht is? Je hebt ook nog mentale kracht, sociale kracht, verbale kracht en wilskracht.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700