Grote belangstelling voor Kick off 'Samen voor zero tolerance'

Op dinsdag 2 oktober jl. was in Poppodium Iduna de officiële Kick off om aandacht te geven aan de samenwerking tussen scholen in gemeente Smallingerland op gebied van middelengebruik. Onder grote belangstelling onthulde wethouder Piet de Ruiter het nieuwe logo voor de gezamenlijke aanpak 'Samen voor zero tolerance'. Dit deed hij samen met Roy Croezen, de winnaar van de logo-ontwerpwedstrijd. Vervolgens trad Theater Smoar op met indrukwekkende de voorstelling 'De la Noya'. Als blijk van verbinding is het logo op een koffer ondertekend door vertegenwoordigers van de scholen, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGD Fryslân, gemeente Smallingerland en Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Deze "inspiratiekoffer" reist een jaar langs alle schoollocaties om gevuld te worden met activiteiten, tips en ervaringen over genotmiddelengebruik.

Scholen in Smallingerland accepteren geen middelengebruik. De scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo in Smallingerland werken op dit gebied samen met gemeente, ouders, bedrijven, instellingen en andere partners. Dit doen de scholen vanuit de aanpak 'Samen voor zero tolerance', waarmee ze de komende jaren inzetten op het terugdringen van gebruik en schadelijke effecten van middelen onder jongeren.


  • Weekthema Oase week 42-43: Slim

    Slim zijn heeft niet direct iets te maken met goed kunnen leren. Het gaat er vooral om dat je problemen op kunt lossen en kansen ziet.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700