Inspirerende bijeenkomst 'Fryslân internationaal competent 2028'

In de afgelopen jaren is er in het onderwijs steeds meer aandacht voor thema’s zoals (wereld)burgerschapsvorming, internationalisering, digitalisering en kritisch denken. Ook PCBO Smallingerland en CSG Liudger zijn op deze terreinen volop in ontwikkeling. Op de verschillende scholen en locaties wordt hard gewerkt om onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle toekomst. Dit doen we – onder andere – vanuit het PO-VO project Samenwerking & Versterking. Drie projectgroepen werken aan de ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen Engels, Digitale geletterdheid en Mens zijn. Woensdag 30 januari organiseerden de projectleiders de bijeenkomst 'Fryslân internationaal competent 2028' met als hoofdspreker Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Fryslân. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst!

Sander de Rouwe vertelde over zijn ambitie die inhoudt dat de kinderen die nu geboren worden (Hidde en Fardau) allemaal internationaal competent zijn, zodat ze onze Friese identiteit, ideeën en talenten wereldwijd succesvol kunnen uitdragen. Ondernemerschap, of het nu in het bedrijfsleven of op scholen is, vraagt om twee dingen: dingen zien die anderen niet zien, en lef hebben. Daarnaast zijn bepaalde competenties nodig. Sander de Rouwe riep op om de aanwezige kennis en ervaring te bundelen, zodat door heel Friesland, van peuter tot promovendus, er een doorgaande leerlijn ontstaat die onze jongeren voorbereidt op een toekomst waarin de globalisering steeds meer toeneemt. Bedrijven hebben gemiddeld een cirkel van 3000km wat betreft hun afzetmarkt.

Daarnaast waren er presentaties op het gebied van Engels, Digitale geletterdheid en Mens zijn door leerlingen uit het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs (van vmbo tot vwo). Zij lieten zien wat er al in het onderwijs wordt aangeleerd, vaardigheden die de leerlingen beter in staat stellen om te gaan met andere culturen en op een hoogwaardig niveau te kunnen communiceren in het Engels.

Ook was er een presentatie van het innovatiecluster dat perfect aansloot bij de ambities van Fryslan Internationaal Competent en de drie doorgaande leerlijnen binnen het project Samenwerking & Versterking. De conclusie van Joost Krebbekx van het innovatiecluster was dat de bedrijven in de regio staan voor een Leven Lang Leren, oftewel innoveren. Waarbij het niet alleen gaat om succesvol ondernemerschap maar ook om mens zijn (goed in je vel zitten, plezier in je werk, uitdaging etc).

De sfeer was zeer goed. Het was mooi om te zijn dat er zoveel verschillende betrokkenen waren. Ook tijdens de brainstorm was er een goede interactie tussen politici, schoolleiders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en last but not least leerlingen. Het gaat immers om hun toekomst.

Sander eindigde met de waarneming dat de leerlingen vaak al veel internationaal competenter zijn dan de volwassen. Hij daagde de leerlingen uit om ideeen, opvattingen, inzichten niet zomaar uit te spugen of door te slikken, maar erop te kauwen. Het mooie van kauwen is dat je daarna altijd nog kunt uitspugen of doorslikken.

 

 


  • Weekthema Oase: Vrienden

    Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in een vriendschap, dan scoren ‘trouw’ en ‘betrouwbaar zijn’ het hoogst.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700