Leerlingen De Ring op bedrijfsbezoek

De naam 'Sligro' is bij velen wel bekend. Maar, wat gebeurt er eigenlijk binnen de muren van een horeca groothandel? Een groep leerlingen van locatie De Ring (praktijkonderwijs) heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Sligro. Het oriënterende bezoek maakte de leerlingen enthousiast. Sommige leerlingen denken erover na om stage te lopen bij het bedrijf. We kijken terug op een leuke dag!


  • Weekthema Oase: Emoties

    Dingen die je ziet, hoort of ruikt, kunnen hevige emoties oproepen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700