Ouderpanel organiseert Ouders-voor-ouders-avond

Op maandag 12 maart vond de jaarlijkse Ouders-voor-ouders-avond plaats op CSG Liudger locatie Burgum. Tijdens deze avond, georganiseerd door het ouderpanel, gingen de ouders/verzorgers met elkaar in gesprek over een actueel thema.

Ouderpanel
Op de CSG Liudger locatie Burgum laten ouders zich ook vertegenwoordigen door een ouderpanel. Ouders van leerlingen uit Burgum en zo veel mogelijk andere dorpen praten binnen dat panel over wat er leeft in het veld. Hoe komen zaken van school over bij de ouders thuis? De school waardeert de informatie die deze vorm van ouderbetrokkenheid oplevert, enorm.

Ouders-voor-ouders-avond
Eén van de activiteiten die het ouderpanel jaarlijks ontplooit, is het organiseren van een Ouders-voor-ouders-avond. Op een interessante manier wordt door het ouderpanel een avond vol informatie in elkaar gezet met ieder jaar een ander thema. Dit jaar stonden diverse vormen van discriminatie en de taalverruwing centraal. De organiserende ouders hadden daarvoor medewerkers van Tûmba, het provinciaal kenniscentrum voor discriminatie, diversiteit en gelijkheid, uitgenodigd. Op een boeiende en tegelijk lichtvoetige wijze gingen zij met de ouders en docenten actief aan de slag met de verruwing van de spreek- en schrijftaal, maar ook met discriminatie die zo vaak deel uit maakt van het hedendaagse leven. Scheldwoorden, vloeken, discriminerende opmerkingen; van alles kwam aan bod. Maar ook een heel confronterend relaas van een Tûmba medewerker over hoe allerlei woorden met “kanker-“ bij haar binnenkomen. Soms is de woordkeus bijzonder kwetsend voor een ander. Na afloop waren de deelnemers het er over eens: iets om thuis en op school nog eens uitgebreid op terug te komen.


  • Weekthema Oase week 30-34: Welkom

    Bij sommige mensen staat het op de deurmat geschreven: Welkom! Fijn dat je er bent, kom binnen, ga zitten, wil je wat eten, wat kan ik voor je inschenken?  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700