Tweedejaars locatie Raai bezoeken Woudagemaal

Tweedejaars havo en vwo van locatie Raai zijn op bezoek geweest bij het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld: het Woudagemaal. Het bezoek is onderdeel van de GeoWeek. Tijdens de GeoWeek gaan elk jaar ruim 7000 leerlingen op expeditie onder begeleiding van 80 verschillende bedrijven en organisaties in het hele land. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles.
Het bezoek aan het Woudagemaal begon met een futuristische 3D film over het Woudagemaal tijdens haar 100 jarige viering in 2020. Daarna was er een rondleiding door het imposante, goed onderhouden gemaal en werd de functie van het gemaal uitgelegd. De leerlingen konden tijdens de rondleiding via een app ook digitaal rondkijken. In het bezoekerscentrum hadden de leerlingen daarna tijd om de vragenlijst te maken. Al met een al een geslaagde expeditie!


  • Weekthema Oase week 47: Bang

    Ken jij dat een moeilijke of vervelende klus die je gedachten helemaal beheerst?  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700