J

Update coronavirus

Update coronavirus

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september 2021

Het kabinet heeft op 14 september aangekondigd de coronamaatregelen per 25 september 2021 te versoepelen. 

Vanaf 25 september mondkapje en 1,5 meter niet meer verplicht
Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. 

Niet immuun? Advies overheid: twee keer per week zelftesten en quarantaine bij contact
Voor leerlingen en onderwijspersoneel die (nog) niet als immuun worden beschouwd, blijft het advies vanuit de Rijksoverheid om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Zelftesten zijn gratis beschikbaar op school. Het afnemen van een zelftest is een vrijwillige keuze.

Leerlingen en medewerkers die als niet immuun worden beschouwd, gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die is besmet met het coronavirus. Een persoon wordt als immuun gezien als hij/zij:

 • 14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
 • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
 • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Basisregels die van kracht blijven
Onderstaande basisregels/adviezen blijven van kracht blijven in de samenleving en dus ook in het onderwijs:

 • Vaak en goed handen wassen
 • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat direct een test doen bij een GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Meer informatie en contact
Voor de volledige, actuele informatie over de maatregelen rondom het coronavirus (in het onderwijs) verwijzen we u naar www.rijksoverheid.nl en www.VO-raad.nl. Heeft u specifieke vragen of onduidelijkheden, neem dan gerust contact op met de één van onze locaties


Maatregelen tot en met 24 september 2021

 • Leerlingen en personeel hoeven zich niet meer preventief te laten testen wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig gevaccineerd is en er twee weken voorbij zijn gegaan om de immuniteit op te bouwen.

 • Per 8 juli is het bron- en contactonderzoek aangepast. Leerlingen en personeel die als voldoende beschermd worden beschouwd hoeven als ‘huisgenoot of overig nauw contact’ niet meer in quarantaine. Dit is o.a. het geval bij volledige vaccinatie met twee weken wachttijd na de laatste prik; steeds meer leerlingen zullen dus niet meer in quarantaine hoeven bij een besmetting op school.

Maatregelen die wél van kracht blijven:

 • Het kabinet vraagt om het preventief thuis zelftesten door niet-immune leerlingen en personeel nog even vol te houden. Bij het uitdelen van de testen wordt aangegeven dat wie als immuun wordt beschouwd – waaronder wie volledig gevaccineerd (+ 2 weken wachttijd) – zichzelf niet meer tweemaal per week hoeft te testen. En dat wie verwacht de testen niet te gaan gebruiken, ze niet hoeft aan te nemen.

 • Wat blijft is dat volwassenen nog wel 1,5-meter afstand van elkaar moeten houden, dus onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en externen in de school. Ook blijft de afstandsregel tussen leerling en docent voorlopig gehandhaafd.

 • De mondkapjesplicht in de gangen blijft ook gehandhaafd. Dit omdat aan de start van het schooljaar nog niet iedere leerling die dat wil volledig gevaccineerd (+2 weken wachttijd) is.  

 • Tot slot blijven basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ voorlopig van kracht.

Gratis zelftesten (voor niet immune leerlingen en personeel)
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. De zelftest dient thuis te worden afgenomen, onder begeleiding van een ouder/verzorger. De test is makkelijk te gebruiken. Er zit instructiemateriaal in de verpakking van de zelftest.

Belangrijk!

 • Het afnemen van een zelftest is vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren.

 • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. Iedereen met klachten, die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij een GGD-testlocatie.

RIVM richtlijnen
Het is van belang dat we ons op school blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De richtlijnen zijn:

 • Was meerdere keren per dag 20 seconden je handen (bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek).

 • Schud geen handen.

 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan.

 • Draag tijdens het bewegen in openbare ruimtes een mondneuskapje. Wanneer je zit, mag het mondkapje af.

Gezondheid
Ten aanzien van de gezondheid en aanwezigheid van leerlingen is het van belang om onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

 • Een leerling met één of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

  • Hoesten

  • Benauwdheid

  • Verhoging of koorts

  • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)

 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen.

 • Een leerling mag weer naar school als de coronatest een negatieve uitslag heeft.

 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten tenzij deze leerling immuun is. Zie de website van het RIVM voor alle isolatie en quarantaine regels.

Risicogroep

 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 • Leerlingen met gezinsleden uit een risicogroep gaan naar school maar hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden ook hier de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking

  Kijk voor meer informatie op de website van de VO Raad en raadpleeg de beslisboom. Neem bij twijfel of vragen contact op met de GGD.

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer

0512 305 700

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.