Aanmelding

Aanmelden leerjaar 1

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 bij CSG Liudger, zijn twee type aanmeldingsformulieren:

1. Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het digitaal in kunt voeren. Bij deel A, in te vullen door ouders, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet dus uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden.

Aanmeldingsformulier_20182019_digitale versie

2. Het aanmeldingsformulier dat u hieronder kunt downloaden kan met de hand worden ingevuld door het uit te printen. Daarna kunt het ons toesturen.

Aanmeldingsformulier_20182019_printversie

Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 17 maart terug zijn bij de leerlingenadministratie. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor. Op de formulieren zelf staat meer informatie. Mocht u vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende locaties. Voor de contactgegevens kunt u in de titelbalk op contact klikken.

Aanmelding praktijkonderwijs

Naast het aanmeldingsformulier is het wettelijk verplicht dat bij het inschrijven voor praktijkonderwijs ook het formulier ‘Zienswijze ouders’ wordt opgestuurd. Dit formulier kunt u via onderstaande link downloaden en printen. Vervolgens kunnen ouders het invullen en ondertekenen.

Praktijkonderwijs Zienswijze ouders

Toelating

Om toegelaten te mogen worden tot een bepaald type onderwijs gelden een aantal toelatingscriteria. Wij hanteren hiervoor de Friese Plaatsingswijzer. Voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en tweetalig onderwijs (tto) gelden daarnaast nog aanvullende criteria. Voor meer informatie over de Friese Plaatsingswijzer kun je terecht bij de basisschool, de contactpersonen van de betreffende locaties of op www.frieseplaatsingswijzer.nl

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

 


  • Weekthema Oase week 49: Geven

    Hoeveel geef jij aan een ander? Is het erg als de een meer geeft dan de ander en hoe houd je dat in balans?  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700