Aanmelding

Aanmelden leerjaar 1

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 bij CSG Liudger, zijn twee type aanmeldingsformulieren:

1. Het aanmeldingsformulier via onderstaande link is de versie waarin u de gegevens digitaal kunt invoeren. Bij deel A, in te vullen door ouders, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet dus uitgeprint worden en ondertekend opgestuurd worden.

Aanmeldingsformulier_20172018_digitale versie

2. Het aanmeldingsformulier via onderstaande link is een pdf-versie. U kunt deze versie uitprinten, invullen en opsturen.

Aanmeldingsformulier_20172018_printversie

Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 17 maart terug zijn bij de leerlingenadministratie. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor. Op de formulieren zelf staat meer informatie. Mocht u vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende locaties. Voor de contactgegevens kunt u in de titelbalk op contact klikken.

Aanmelding praktijkonderwijs

Naast het aanmeldingsformulier is het wettelijk verplicht dat bij het inschrijven voor praktijkonderwijs ook het formulier ‘Zienswijze ouders’ wordt opgestuurd. Dit formulier, zie onderstaande link, is voor ouders om in te vullen en te ondertekenen.

Praktijkonderwijs Zienswijze ouders

Toelating

Om toegelaten te mogen worden tot een bepaald type onderwijs gelden een aantal toelatingscriteria. Wij hanteren hiervoor de Friese Plaatsingswijzer. Voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en tweetalig onderwijs (tto) gelden daarnaast nog aanvullende criteria. Voor meer informatie over de Friese Plaatsingswijzer kun je terecht bij de basisschool, de contactpersonen van de betreffende locaties of op www.frieseplaatsingswijzer.nl

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

 


  • Weekthema Oase week 50: Samen

    Het is de tijd van het jaar om ‘samen’ te zijn. Als het buiten donker, nat en kil is, is het extra fijn om samen te 'schuilen'.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700