Device

Ontwikkelingen CSG Liudger met ingang van het schooljaar 2019-2020

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken de eerstejaars van de locaties Burgum, Raai en Waskemeer allemaal met een eigen device. De locaties Burgum, Raai en Waskemeer gaan werken met een laptop. Locatie Splitting heeft al jaren ervaring met de iPad (alle leerjaren) en blijft ook in het schooljaar 2019-2020 vanaf het eerste leerjaar werken met de iPad. Op locatie De Ring (praktijkonderwijs) werken leerlingen met een laptop van de locatie.


Visie CSG Liudger

De wereld om ons heen verandert. Dat is altijd al zo geweest, maar door technologie verandert de wereld steeds sneller. De maatschappij digitaliseert. De digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen voor het onderwijs.

CSG Liudger ziet het als haar taak kwalitatief uitstekend onderwijs te bieden waarbij we bijdragen aan een brede talentontwikkeling van onze leerlingen (brede vorming voor alle leerlingen), recht doen aan verschillen (uitdagend onderwijs voor elke leerling) en waarbij we leerlingen ook regie over hun leerproces geven en werken aan onderwijs op maat. We benutten de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leermiddelen om het door ons gewenste onderwijs vorm te geven.

Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Dat betekent dat we in ons onderwijs gebruik maken van een laptop of een iPad (locatie Splitting). Geen laptop- of iPad-onderwijs, maar onderwijs mét een laptop of een iPad. En dat onderscheid is essentieel. Wij kiezen bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal, oftewel ‘blended learning’. Goed onderwijs begint met goed lesgeven en daarmee met de professionaliteit van docenten. Goed lesgeven wordt ondersteund door goed gebruik van ICT waarbij ICT het leergereedschap is wat de docent kan inzetten bij het onderwijzen en de leerling kan gebruiken bij het leren.

ICT wordt gebruikt ter ondersteuning in de klas en buiten de klas, als aanvulling op de lessen en in toenemende mate voor gepersonaliseerd leren. Denk hierbij aan het opzoeken van informatie en het maken van oefeningen en/of aantekeningen. Een eigen device biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en lessen afwisselender en mogelijk effectiever.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen laptop -  locaties Burgum, Raai en Waskemeer

Informatie over de iPad - locatie Splitting

Informatie over de laptop - locatie HavoTOP

Heeft u een andere vraag? Vul dan onderstaand formulier in. We zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 •  
 • *
 •  
 • *
 • *
 • * velden zijn verplicht.


 • Weekthema Oase: Emoties

  Dingen die je ziet, hoort of ruikt, kunnen hevige emoties oproepen.

  lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700