Device

De meest actuele informatie over bestellen en gespreid betalen, vindt u op deze pagina door onderstaande linkjes te raadplegen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen laptop -  locaties Burgum, Raai en Waskemeer

Installatie laptop na aflevering thuis - instructiefilmpje

Veelgestelde vragen iPad - locatie Splitting

Procedure bestellen laptop - locatis  Burgum, Raai, Waskemeer en HAVOtop

Ontwikkelingen CSG Liudger met ingang van het schooljaar 2019-2020

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken de eerstejaars van de locaties Burgum, Raai en Waskemeer allemaal met een eigen device. De locaties Burgum, Raai en Waskemeer gaan werken met een laptop. Locatie Splitting heeft al jaren ervaring met de iPad (alle leerjaren) en blijft ook in het schooljaar 2019-2020 vanaf het eerste leerjaar werken met de iPad. Op locatie De Ring (praktijkonderwijs) werken leerlingen met een laptop van de locatie. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken ook alle leerlingen in leerjaar 4 van de HAVOtop met een eigen laptop.


  • Weekthema Oase: Dit wil ik!

    Iedere dag moet je keuzes maken. Je houdt daarbij rekening met wat je zelf wil, maar ook met anderen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700