Tweetalig onderwijs

Bij tweetalig onderwijs volg je de eerste drie leerjaren de helft van de vakken in het Engels. Je wordt als het ware ondergedompeld in het Engels en leert de taal terwijl je bezig bent met bijvoorbeeld wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde. De voertaal in deze lessen is Engels. Vanaf leerjaar 2 volg je tweetalig onderwijs in combinatie met technasium of gymnasium.

Als afsluiting van de onderbouwjaren krijg je een certificaat. Dit certificaat is ook de basis voor het vervolg in de bovenbouw. In de bovenbouw krijg je de vakken weer in het Nederlands, maar volg je een apart programma voor het vak Engels. Bij dit programma ben je op een heel andere manier met de Engelse taal bezig dan tijdens een gewone Engelse les. De focus ligt op het analyseren van teksten en het schrijven van essays. Het programma wordt afgesloten met een examen dat laat zien dat je de Engelse taal op hoog niveau beheerst (IB Language A).

Tweetalig onderwijs wordt aangeboden op de locatie Raai. De locatie Raai is een gecertificeerd juniorcollege. Dit betekent dat de opleiding voldoet aan Europese maatstaven.
 


  • Weekthema Oase week 38: Ruzie

    Broers en zussen. Je kunt misschien soms niet met hen leven. Maar je kunt zeker niet zonder hen.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700