Havo

De havo is een vijfjarige opleiding en wordt aangeboden op de locaties Burgum (volledig), Raai (volledig) en Waskemeer (de eerste drie leerjaren). In Burgum en op locatie Raai begin je gelijk in een havo-klas. Op de locatie Waskemeer begin je in een havo/vwo-klas en maak je aan het einde van leerjaar 2 een keuze tussen havo of vwo. Op locatie Raai is het is na het eerste of tweede leerjaar mogelijk om op te stromen van havo naar vwo, met uitzondering van tto.

Kiezen van een profiel

In de eerste drie leerjaren krijg je alle op het lesrooster voorkomende vakken. Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket. Er zijn vier verschillende profielen:

  • cultuur en maatschappij (C&M)
  • economie en maatschappij (E&M)
  • natuur en gezondheid (N&G)
  • natuur en techniek (N&T)

Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. De mentor en de decaan begeleiden jou bij het maken van een profielkeuze.


  • Weekthema Oase: regels

    Hoe je met regels omgaat, hangt af van de situatie en verschilt per persoon.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700