Betaling

Ouders ontvangen in de loop van het schooljaar bericht over de manier waarop de schoolkosten betaald kunnen worden. De betaling vindt grotendeels digitaal plaats. Ouders kunnen inloggen via het online schoolkostensysteem. Bij tussentijdse schoolverlating wordt een evenredig deel van eventuele reeds betaalde kosten gerestitueerd.


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700