Kwijtscheldingsregeling

In bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op de kwijtscheldingsregeling voor de overige schoolkosten. Wanneer ouders hiervoor in aanmerking komen, kan een kind gebruikmaken van de voorzieningen en deelnemen aan activiteiten, zonder dat ervoor is betaald. De tekst van de kwijtscheldingsregeling luidt als volgt: CSG Liudger verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de overige schoolkosten:

a) indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 120% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.
b) indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.
 


  • Weekthema Oase: irritant

    Wat zijn jouw ergernissen?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700