Tegemoetkoming schoolkosten

Sinds enkele jaren is een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs niet meer mogelijk. Het budget hiervoor is overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst, dat hiermee is verhoogd. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hoeveel dit is, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger den 18 jaar. Het aanvragen van kindgebonden budget is vaak niet nodig. Ouders ontvangen een bericht van de Belastingdienst als ze recht hebben op kindgebonden budget. Meer informatie staat op www.toeslagen.nl.

Kindpakket en Stichting Leergeld
Ouders met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is sinds het begin van 2017 een samenwerking aangegaan met gemeentes in Fryslân en met het Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugdcultuurfonds (JCF) onder de naam Kindpakket. Stichting Leergeld is en blijft hiervan een onderdeel en de missie van Leergeld is nog steeds hetzelfde: het plaatselijk steun verlenen aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.

Stichting Leergeld Friesland-Oost
E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl
Telefoon: 06 45 65 1314
(bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 - 16.00 uur)

Stichting Leergeld Leeuwarden/Tytsjerkstradiel
Email: info@leergeldleeuwarden.nl
Telefoon: 06-53987057
(bereikbaar op maandag van 9.00 - 11.00 uur)

 


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700