Gemengde leerweg

Als je je niet alleen theoretisch, maar ook alvast praktisch wilt voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen, dan is de gemengde leerweg een goede keuze. Deze leerweg start in leerjaar 3 en wordt aangeboden op de locatie Burgum en de locatie Splitting. Op de locatie Splitting wordt de gemengde leerweg 'mavo' genoemd. 

In de gemengde leerweg volg je naast de theorievakken één beroepsvoorbereidend vak. Je kunt kiezen uit de vakken handel & administratie, technologie (Burgum), instalectro (Splitting) en zorg & welzijn.

Kiezen van een sector
In leerjaar 4 kies je een sector. Welke sector je kiest, heeft te maken met wat je leuk vindt en eventueel je vervolgopleiding. De sectoren zijn:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg & Welzijn
  • Landbouw

Naast vakken als Nederlands en Engels, volg je theoretische vakken uit de gekozen sector.

Wanneer je er in leerjaar 4 voor kiest om het beroepsvoorbereidende vak te houden, dan volg je de gemengde leerweg. Laat je het beroepsvoorbereidende vak vallen, dan volg je de theoretische leerweg.


  • Weekthema Oase week 13 – Die ene plek

    Alle bijzondere momenten uit je leven zijn aan een speciale plek verbonden. Als er weer komt, stromen de herinneringen vanzelf naarbinnen. Soms is dat fijn en soms niet.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700