Gemengde leerweg

Als je je niet alleen theoretisch, maar ook alvast praktisch wilt voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen, dan is de gemengde leerweg een goede keuze. Deze leerweg start in leerjaar 3 en wordt aangeboden op locatie Burgum en Splitting. Bij locatie Splitting wordt de gemengde leerweg 'mavo' genoemd. In de gemengde leerweg volg je naast vakken als Nederlands en Engels, theoretische vakken uit het gekozen profiel.

Kiezen van een profiel
In leerjaar 3 kies je een profiel. Welk profiel je kiest, heeft te maken met wat je leuk vindt en eventueel je vervolgopleiding. Daarnaast verschilt het aanbod per locatie.

Wanneer je er in leerjaar 4 voor kiest om het profielvak te houden, dan volg je de gemengde leerweg. Laat je het profielvak vallen, dan volg je de theoretische leerweg.


  • Weekthema Oase: Raak!

    Wanneer werd jij voor het laatst emotioneel geraakt? Hoe heb je dat ervaren?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700