Theoretische leerweg

Als je een theoretisch georiënteerde opleiding wilt doen, dan kies je voor de theoretische leerweg (tl) van het vmbo. Deze leerweg duurt vier jaar en wordt aangeboden op de locaties Burgum, Waskemeer en Splitting. Op de locatie Splitting wordt de theoretische leerweg 'mavo' genoemd.

Kiezen van een sector
In de theoretische leerweg krijg je alleen algemeen vormende vakken. Vanaf leerjaar 4 kies je een sector. Welke sector je kiest, heeft te maken met wat je leuk vindt en eventueel je vervolgopleiding. De sectoren zijn:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg & Welzijn
  • Landbouw

Naast vakken als Nederlands en Engels, volg je theoretische vakken uit de gekozen sector. Wij stimuleren jou om een extra vak te volgen. Niet alleen wordt de slagingskans voor de examens vergroot, maar je kunt je ook breder oriënteren op een vervolgopleiding. Wanneer je naar de havo wilt, dan is een extra vak verplicht.


  • Weekthema Oase week 47: Als je jong bent

    Als je jong bent, kijk je reikhalzend uit naar de jaren die voor je liggen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700