Zomerschool

De Zomerschool van CSG Liudger en OSG Singellland 2017

Ook dit schooljaar hebben CSG Liudger en OSG Singelland weer een zomerschool. De deelnemende locaties van CSG Liudger zijn de havo/vwo-locatie Raai (alleen leerjaar 2) en vmbo/mavo-locatie Splitting in Drachten. Voor OSG Singelland zijn dat VHS, Singelland Burgum (VMBO), VO- Surhuisterveen en Drachtster Lyceum.

De zomerschool is een laatste kans om zittenblijven of afstromen te voorkomen. De leerling die in aanmerking komt krijgt de mogelijkheid om in een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie, opgelopen achterstanden weg te werken.

Wie bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen?
Tijdens de laatste rapportvergadering op de locatie wordt besloten welke leerlingen over zijn, welke blijven zitten en wie in aanmerking komt voor de zomerschool. De leraren en mentoren kijken niet alleen naar de cijfers maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten die schoolsucces beïnvloeden. Iedere locatie heeft haar eigen overgangsregels. Het kan dus zijn dat er verschillen zijn tussen de locaties. De school bepaalt voor welke leerlingen de zomerschool passend is. De leerling moet de gehele zomerschool aanwezig zijn voor de lessen, er kan geen uitzondering worden gemaakt voor reeds geboekte vakanties of andere redenen voor afwezigheid.

Hoe weet de leerling of hij/zij in aanmerking komt voor de zomerschool?
De locatie waar de leerling op zit, benadert de leerling die in aanmerking komen voor de zomerschool. Mochten er vragen zijn over de organisatie of de procedures neem dan contact op met dhr. G.J. Renkema voor locatie Raai, g.renkema@csgliudger.nl
of dhr. D. Bekius voor locatie Splitting, d.bekius@csgliudger.nl
 

Wie geeft er les aan de zomerschool?
De lessen worden verzorgd door externe docenten van het NHI. Het NHI (www.studiecentra.nl) verzorgt al de huiswerkbegeleiding op een aantal locaties en geeft tevens examentrainingen. Het NHI beschikt over voldoende gekwalificeerde docenten om de lessen te begeleiden. Er vindt een overdracht plaats tussen de docent van de eigen school en de docent van de zomerschool, zodat de laatste goed geïnformeerd is over de specifieke leerdoelen van de leerlingen.

Hoe wordt bepaald of een leerling overgaat?
Aan het eind van de zomerschool maakt de leerling een of meer toetsen, die vooraf door de eigen leraren zijn gemaakt. Het resultaat (5.5 of hoger) is  doorslaggevend  of de leerling wel of niet bevorderd wordt. De toets wordt afgenomen door de docent van de zomerschool en de uitslag is bindend.

Wat is het programma?
• anderhalve week intensief aan het werk met de stof;
• van 9.00 uur tot 16.00 uur;
• 1-op-6 begeleiding;
• focus op inhoud en studievaardigheden;
• het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer, gelijkwaardigheid en rust.

Wat kost de zomerschool?
De zomerschool is kosteloos voor ouders en leerlingen.

Waar en wanneer vindt de zomerschool plaats?
De zomerschool vindt plaats van woensdag 19 t/m vrijdag 28 juli. Locatie: Raai,  Leerweg 1, 9202 LE Drachten.

Wat is er bekend over de effecten van de zomerschool?
De zomerscholen blijken effectief. In 2013 startten CNV Onderwijs en de VO-raad een pilot om onnodig zittenblijven tegen te gaan. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de effecten van de twee pilotjaren onderzocht. Van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden ging 85% alsnog over, van die groep is 75% van de leerlingen in het volgende schooljaar opnieuw bevorderd, of geslaagd voor het examen. Een bijkomend effect van de zomerscholen lijkt te zijn dat sommige leerlingen een eindsprint inzetten en het schooljaar alsnog op de reguliere wijze halen. Tijdens de eerste zomerschool in 2016 van de 17 leerlingen 16 bevorderd naar het volgende leerjaar.

Overige informatie:
Algemene informatie over Zomerscholen is te vinden op http://www.zomerscholenvo.nl/

Bij wie kan ik terecht voor informatie?
Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden voor uw kind of over de procedure dan kunt u contact opnemen met de eerder genoemde locatie coördinator. Voor algemene informatie over de opzet en organisatie van de zomerschool kunt u contact opnemen met de projectleider Rixt Koen, tel nr. 06-10706822  r.koen@singelland.nl 

De locatie voor de zomerschool wisselt ieder jaar tussen CSG Liudger en OSG Singelland. Dit jaar is de zomerschool op de Raai van CSG Liudger. Gedurende de periode van de zomerschool is Mw. I.Everts, locatiedirecteur Raai, verantwoordelijk directielid.


  • Weekthema Oase week 13 – Die ene plek

    Alle bijzondere momenten uit je leven zijn aan een speciale plek verbonden. Als er weer komt, stromen de herinneringen vanzelf naarbinnen. Soms is dat fijn en soms niet.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700