CSG Liudger

De Ring - PRO Drachten

CSG Liudger de Ring (vanaf 1 januari 2022: PRO Drachten) is een open christelijke praktijkonderwijsschool voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Wij staan voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. Persoonlijke aandacht is voor ons vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt, voldoende aandacht krijgt en je thuis voelt bij ons op school. Je veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen is de beste basis om je te ontwikkelen zodat je goed voorbereid je toekomst tegemoet gaat. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach. We gaan voor een baan of vervolgonderwijs voor iedere leerling. Daarbij werken we samen met scholen en bedrijven.    

  • WAAR WIJ VOOR STAAN

Verder kijken, meer zien

Naar school gaan zien wij als een ontdekkingsreis! Er gaan nieuwe werelden voor je open. 

01

Worden wie je wilt zijn

School draait natuurlijk om goed onderwijs. Kennis en vaardigheden opdoen die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. 

02

Oog voor elkaar en de wereld

Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat je mag zijn wie je bent. Onderling respect vinden we superbelangrijk en je zult merken dat er bij ons op school veel aandacht is voor elkaar. 

03

  • Waar wij voor staan

Verder kijken, meer zien

Naar school gaan zien wij als een ontdekkingsreis! Er gaan nieuwe werelden voor je open.

01

Worden wie je wilt zijn

School draait natuurlijk om goed onderwijs. Kennis en vaardigheden opdoen die je nodig hebt voor je vervolgopleiding.

02

Oog voor elkaar en de wereld

Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat je mag zijn wie je bent. 

03

  • CHECK DIT!

  • Praktische Informatie

  • Vinden je ouders vast handig.

Per 1 januari 2022 gaan de scholen voor praktijkonderwijs en pro vmbo De Ring (CSG Liudger) en De Venen (OSG Singelland) samenwerken onder de naam Pro Drachten. Twee scholen, twee besturen, maar gezamenlijk onderwijs om nóg betere kwaliteiten een breder aanbod te  bieden. Kijk voor meer informatie op www.prodrachten.nl.

Wanneer begint de vakantie? Hoe meld je je ziek of vraag je verlof aan? Je leest het op de pagina Ziekte, verlof en verzuim

Wi lje meer informatie over de schoolkosten? Kijk dan op de pagina schoolkosten.

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Van onze jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties tot beleidsnotities en documenten. Ben je op zoek naar een specifiek document? Kijk dan op de pagina documenten en downloads. 

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

0512 513 836

dering@csgliudger.nl