Schoolresultaten

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen wij mee aan Vensters VO.

Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem. Op initiatief van een aantal organisaties, waaronder de scholen voor VO en het ministerie van onderwijs, worden gegevens over de school op internet gezet. Op www.scholenopdekaart.nl zijn gegevens te vinden over schoolprestaties, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. De resultaten van de school worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen blijven zelf eigenaar van de gegevens en houden zelf de regie over de verantwoording van de resultaten.

Wij nodigen u van harte uit de vensters van onze locaties te bekijken:

Mocht u willen reageren op de gegeven informatie in het SchoolVenster, dan kunt u contact opnemen met de betreffende locatiedirecteur.


  • Weekthema Oase: Raak!

    Wanneer werd jij voor het laatst emotioneel geraakt? Hoe heb je dat ervaren?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700