Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten leerlingen, ouders van leerlingen en personeel van CSG Liudger. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

  • Kritisch
  • Meedenkend
  • Controlerend
  • Adviserend
  • Instemmend

Vergaderingen van de MR

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de MR, via medezeggenschapsraad@csgliudger.nl

Statuut en reglement

Het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement vindt u rechts onder de knop 'downloads'.


  • Weekthema Oase week 38: Ruzie

    Broers en zussen. Je kunt misschien soms niet met hen leven. Maar je kunt zeker niet zonder hen.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700