Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten leerlingen, ouders van leerlingen en personeel van CSG Liudger. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

  • Kritisch
  • Meedenkend
  • Controlerend
  • Adviserend
  • Instemmend

Vergaderingen van de MR

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de MR, via medezeggenschapsraad@csgliudger.nl

Statuut en reglement

Het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement vindt u rechts onder de knop 'downloads'.


  • Weekthema Oase: Zwak of sterk?

    Wie heeft ooit bedacht dat spierkracht het criterium voor het sterke geslacht is? Je hebt ook nog mentale kracht, sociale kracht, verbale kracht en wilskracht.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700