Schoolopleiders

CSG Liudger profileert zich als opleidingsschool en heeft voor alle vijf locaties een opleider in de school. De opleiders werken nauw samen met de opleidingsinstituten in de regio en bieden een leerwerkplek voor leraren in opleiding en stagiaires.

Bij CSG Liudger zijn de volgende schoolopleiders werkzaam:

  • mevr. J. Keun - locatie Raai
  • mevr. L. Speelman - locatie Raai
  • mevr. T. van der Velde - locatie Burgum
  • mevr. T. Wiersma - locaties De Ring, Splitting en Waskemeer

Alle nieuwe docenten volgen een introductieprogramma van drie jaar. Met dit programma begeleiden we onze nieuwe collega's in hun ontwikkeling met het accent op persoonlijke aandacht. We willen hiermee bereiken dat onze nieuwe collega een waardevolle medewerker wordt en een goede werkplek vindt.

 


  • Weekthema Oase week 38: Ruzie

    Broers en zussen. Je kunt misschien soms niet met hen leven. Maar je kunt zeker niet zonder hen.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700