Schoolopleiders

CSG Liudger profileert zich als opleidingsschool en heeft voor alle vijf locaties een opleider in de school. De opleiders werken nauw samen met de opleidingsinstituten in de regio en bieden een leerwerkplek voor leraren in opleiding en stagiaires. Bij CSG Liudger zijn de volgende schoolopleiders werkzaam:

  • mevr. J. Keun - locatie Raai
  • mevr. T. van der Velde - locatie Burgum
  • mevr. I. Veenstra - locatie Splitting en Waskemeer

Alle nieuwe docenten volgen een introductieprogramma van drie jaar. Met dit programma begeleiden we onze nieuwe collega's in hun ontwikkeling met het accent op persoonlijke aandacht. We willen hiermee bereiken dat onze nieuwe collega een waardevolle medewerker wordt en een goede werkplek vindt.

FROSK
Alle schoolopleiders werken binnen het samenwerkingsverband FROSK. FROSK staat voor Fryske Opliedings Skoalle. In dit samenwerkingsverband zitten de NHL-Stenden en de RUG aangevuld met scholen die stageplekken en begeleiding bieden. Deze scholen zijn o.a.: Simon Vestdijk (Harlingen), Magister Alvinus (Sneek), CSG Liudger (Drachten) en Singelland (Drachten).

Binnen FROSK staat coachen op kwaliteit en een goede klik met de coach op nummer 1. Als je geen klik hebt met je coach wordt er een andere coach gezocht. Daarnaast worden binnen FROSK onderdelen aangeboden die (niet) vaak op de opleiding aan bod komen, zoals logopedie en toneellessen. Kijk voor meer informatie over FROSK op de site van FROSK.

 


  • Weekthema Oase: Wie ben ik?

    Jezelf leren kennen, dat is een hele klus. Een ánder werkelijk leren kennen, dat is misschien nog lastiger.  

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700