Schoolopleiders

CSG Liudger profileert zich als opleidingsschool en heeft voor alle vijf locaties een opleider in de school. De opleiders werken nauw samen met de opleidingsinstituten in de regio en bieden een leerwerkplek voor leraren in opleiding en stagiaires. Bij CSG Liudger zijn de volgende schoolopleiders werkzaam:

  • mevr. J. Keun - locatie Raai
  • mevr. T. van der Velde - locatie Burgum
  • mevr. I. Veenstra - locatie Splitting en Waskemeer

Alle nieuwe docenten volgen een introductieprogramma van drie jaar. Met dit programma begeleiden we onze nieuwe collega's in hun ontwikkeling met het accent op persoonlijke aandacht. We willen hiermee bereiken dat onze nieuwe collega een waardevolle medewerker wordt en een goede werkplek vindt.

FROSK
CSG Liudger maakt deel uit van FROSK. FROSK staat voor Fryske Opliedings Skoalle. Het is een partnerschap van de NHL-Stenden en de RUG aangevuld met scholen die stageplekken en begeleiding bieden. Deze scholen zijn: Simon Vestdijk (Harlingen), RSG Magister Alvinus (Sneek), CSG Liudger (Drachten), OSG Singelland (Drachten) en CSG Bogerman (Sneek).

Voor FROSK staan persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop. Daarnaast wil de FROSK expliciet bijdragen aan het verkrijgen van een breed beeld van de professionaliteit van het docentschap. De diversiteit in leeromgevingen van de opleidingen en verschillende VO-scholen en -locaties bieden de mogelijkheid met veel verschillende contexten kennis te maken.

Kijk voor meer informatie over FROSK op de site van FROSK.

 


  • Weekthema Oase: Op zoek...

    Bijna vakantie. Waar ga jij naar op zoek in die weken? Wil je rust en ruimte? Of wil je vooral veel mensen om je heen?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700