Vertrouwenspersoon

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is ook het aanspreekpunt als er sprake is van een bedreigende of onveilige situatie, bijvoorbeeld bij pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Hieronder een overzicht van de vertrouwenspersonen per locatie:

Locatie Naam Telefoonnummer
Burgum Mw. A. Tulner-Hoekstra
Mw. A. Bakker (HAVOtop)
0511-460260
Raai Dhr. J.G. Hoekstra
Mw. C.A. Smit-Kamphorst
0512-305700
De Ring Dhr. P. Bergsma 0512-513836
Splitting Dhr. A. Soeten
Mw. T. Muskita
0512-305700
Waskemeer Mw. G. van der Weg 0516-421681


Externe vertrouwenspersoon

Mw. J. Nederhoed, jeugdverpleegkundige en externe vertrouwenspersoon
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg, ketenpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Contactgegevens:
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088 22 99 444 (algemeen telefoonnummer)
j.nederhoed@ggdfryslan.nl
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Meer informatie over GGD Fryslân - vertrouwenspersoon

 


  • Weekthema Oase: Dit wil ik!

    Iedere dag moet je keuzes maken. Je houdt daarbij rekening met wat je zelf wil, maar ook met anderen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700