Locatiedirecteuren en teamleiders

Locatie Burgum
mw. M.J.W. IJedema – locatiedirecteur
dhr. R. Dijkstra - teamleider leerjaar 1 t/m 3 havo en vwo
dhr. B. Dorhout - teamleider leerjaar 1 en 2 vmbo bb/kb/gt en leerjaar 3 en 4 vmbo gt
mw. J.G.M. van den Dolder-Nijholt - teamleider leerjaar 4 en 5 havo (HAVOtop)

Locatie Raai Drachten
mevr. D.K. Everts – locatiedirecteur
mevr. M. Kamman - teamleider klas 1 (havo/vwo)
dhr. G.J. Renkema - teamleider klas 2 en 3 (havo/vwo)
dhr. R.P. van de Peppel - teamleider klas 4 en 5 (havo)
dhr. B. van Rooij - - teamleider klas 4, 5 en 6 (vwo)

Locatie Splitting Drachten
dhr. W. Algra – locatiedirecteur
mevr. S. de Jong  - teamleider klas 1 en 2 (mavo)
dhr. R. Filius - teamleider klas 1 en 2 (bb/kb)
dhr. A.J. Sikkens - teamleider klas 3 en 4 (mavo)
dhr. J. Schuurman - teamleider klas 3 en 4 (bb/kb)

Locatie De Ring Drachten
dhr. A. Liebe - locatiedirecteur

Locatie Waskemeer
dhr. D. Wilbrink – locatiedirecteur
dhr. E. Poeze - leerlingcoördinator


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700