Ziek, verlof of verzuim

Schoolverzuim
Op alle locaties wordt de aan- en afwezigheid van leerlingen dagelijks bijgehouden. Als niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, worden passende maatregelen genomen. In overleg met de ouders doet CSG Liudger er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Als met de maatregelen het gewenste resultaat niet wordt behaald, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

Absentie en ziekmelding
Leerlingen die ziek of absent zijn, dienen zich voor aanvang van de eerste les te melden bij de locatie.
Burgum
Splitting
Raai
De Ring
Waskemeer

Bijzonder verlof
In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In het protocol 'Bijzonder verlof' staan de uitzonderingen en bijbehorende regels. Het aanvragen van verlof kan via de locatie.
Burgum
Splitting
Raai
De Ring
Waskemeer

Topsportregeling
CSG Liudger heeft een topsportvriendelijk klimaat. De faciliteiten die CSG Liudger aanbiedt, zijn gericht op het begeleiden van (aankomende) topsporters in de combinatie topsport en onderwijs, met als doel het behalen van het gewenste onderwijsdiploma. Dit houdt in dat CSG Liudger extra faciliteiten aanbiedt aan topsportende leerlingen, zodat zij hun sport zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Bekijk hier de topsportregeling.

 


 


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700