Studieboeken

De studieboeken worden gratis verstrekt. Het boekenpakket is voorzien van een pakbon. Hierop staat welke boeken eigendom van de school blijven en aan het eind van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) weer ingeleverd moeten worden. Aantoonbare schade of vermissing wordt in rekening gebracht. Bij ontvangst van de boeken, ontvangen leerlingen ook de leveringsvoorwaarden waarin de procedure voor levering en gebruik van de schoolboeken staat beschreven.

CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds. Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle locaties in handen van de boekenfondscoördinator. Meer informatie staat op www.csgliudger.nl/boekenfonds.
 


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700