Voorlichting CSG Liudger

De komende periode bieden we verschillende voorlichtingsactiviteiten aan. In november organiseren we voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. Er wordt dan informatie verstrekt over de onderwijssoorten en de mogelijkheden op onze locaties. Voor de voorlichtingsavond verzoeken wij u om u vooraf online in te schrijven. Kinderen uit groep 8 kunnen in november zelf ervaren hoe het bij ons op school is door het bezoeken van de Open Lessen. En in 2018 het Open Huis! Lees verder voor meer informatie.

Voorlichtingsavonden en Open Lessen locaties Drachten

Onze locaties in Drachten organiseren gezamenlijk twee voorlichtingsavonden. U kunt zich inschrijven voor maandag 27 november of woensdag 29 november. Let op: deelname aan de voorlichting over ons praktijkonderwijs is alleen mogelijk op woensdag 29 november.
De voorlichtingsavonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op vmbo/mavo-locatie Splitting, Leerweg 2. Inschrijven kan tot en met donderdag 23 november.
Inschrijven voorlichtingsavond locaties Drachten

Open Lessen Drachten
In november organiseren we Open Lessen voor kinderen in groep 8. De inschrijving voor de Open Lessen verloopt in eerste instantie via de basisschool.
De basisscholen die zich reeds bij ons hebben aangemeld, zijn te vinden via deze link. Staat uw basisschol er niet tussen en u wilt wel dat uw zoon/dochter komt? Vanaf 1 november vindt u hier een inschrijvingsformulier waarmee u uw zoon/dochter kunt aanmelden

Voorlichtingsavond en Open Lessen locatie Burgum

Op 22 november organiseert locatie Burgum een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8. Er wordt dan informatie verstrekt over de onderwijssoorten en de mogelijkheden op locatie Burgum. We verzoeken u vooraf online in te schrijven via onderstaande link. Aanvang 19.30 uur, locatie Burgum, Tj.H. Haismastraat 1.
Inschrijven voorlichtingsavond locatie Burgum

Open lessen Burgum
In november organiseren we Open Lessen voor kinderen in groep 8. De inschrijving voor de Open Lessen verloopt in eerste instantie via de basisschool.
De basisscholen die zich reeds bij ons hebben aangemeld, zijn te vinden via deze link.
Als uw kind niet door de basisschool opgegeven is, kunt u hem of haar individueel opgeven voor de Open Lessen op donderdag 9 november van 12.30 - 14.15 uur.
Aanmelden kan via onderstaande link.
Inschrijven individuele aanmelding Open lessen Burgum

 

Voorlichtingsavond en Open Lessen locatie Waskemeer

Op donderdag 9 november 2017 organiseert locatie Waskemeer een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8. Er wordt dan informatie verstrekt over de onderwijssoorten en de mogelijkheden op locatie Waskemeer. We verzoeken u vooraf online in te schrijven via onderstaande link. Aanvang 19.30 uur, locatie Waskemeer, Leidijk 42-d.
Inschrijven voorlichtingsavond locatie Waskemeer

Open Lessen locatie Waskemeer

Op woensdag 8 november 2017 van 11.00–15.00 uur organiseert locatie Waskemeer Open Lessen voor leerlingen in groep 8. Informatie hierover volgt via de basisschool.

Open Huis 2018

In januari en februari organiseren we ons Open Huis voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). We zien u graag op ons Open Huis in 2017:

  • dinsdag 6 februari: locatie Splitting (vmbo/mavo), 16.00 - 20.30 uur
  • woensdag 7 februari: locatie Burgum (vmbo en havo/vwo), 18.00 - 21.00 uur
  • woensdag 7 februari: locatie De Ring (praktijkonderwijs), 16.30 - 19.30 uur
  • woensdag 7 februari: locatie Waskemeer (vmbo en havo/vwo), 18.00 - 21.00 uur
  • donderdag 8 februari: locatie Raai (havo/vwo), 16.00 - 20.30 uur

  • Weekthema Oase week 42/43: Niet eerlijk!

    In een vriendschap is ‘betrouwbaar’ zijn erg belangrijk. Je moet op je vrienden kunnen rekenen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700