Leden OPR

Ondersteuningsplanraad Samenwerkingverband Zuidoost-Friesland.

Jouw functie

De ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Zuidoost- Friesland zoekt enthousiaste en gedreven nieuwe leden. 

De OPR bestaat uit ouders/leerlingen en personeelsleden die zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen. De OPR denkt mee over het beleid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en heeft onder meer instemmingsrecht over de vaststelling van wijzigingen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

De OPR heeft op dit moment 7 leden (5 personeel, 2 ouder/leerlingen). Er zijn 7 vacante plaatsen en 1 lid uit de personeelsgeleding treedt vervroegd af. 

De OPR zoekt:

  • op korte termijn o.a. leden voor de oudergeleding voor CSG Liudger;
  • vanaf het nieuwe schooljaar leden voor de personeelsgeleding voor CSG Liudger. 


De OPR zoekt kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en passie voor ondersteuning in het onderwijs een bijdrage willen geven aan het uitzetten van de goede koers van het samenwerkingsverband. 

  • 6 avonden per jaar vergaderen;
  • ongeveer 40 uur per jaar voorbereidingstijd;
  • meedenken;
  • meepraten
  • een open en actieve houding;
  • helicopterview


Lees voor meer informatie de complete vacaturetekst. 

Solliciteren?

Herken je jezelf in bovenstaande beschrijvingen, neem dan contact op met dhr. Van Gurp. 

Werken bij

Benieuwd naar onze andere vacatures? Kijk dan op de pagina werken bij!