Teamleider havo 3, 4, 5

Raai Drachten 0,8-1,0 fte • 

Jouw functie

Voor het team havo 3 t/m 5 zoeken wij een energieke samenwerkingsgerichte en toegankelijke teamleider. Je bent mensgericht en maakt makkelijk contact met je teamleden en leerlingen. Vanuit een schoolbrede visie op onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen weet jij mensen en belangen te verbinden met een balans in daadkracht, humor en incasseringsvermogen. In de samenwerking met collega’s werk je vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid en durf je verantwoordelijkheden te delen en te nemen. Daarbij weet jij je in te leven in je collega’s en voel je aan wanneer de situatie vraagt om een luisterend oor en wanneer om overtuigingskracht.

Profiel
Als teamleider geef je leiding aan een team van circa 30 docenten en ben je verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van ongeveer 350 leerlingen. Je bent resultaatverantwoordelijk voor jouw afdeling en hiërarchisch leidinggevende van het team. Samen met de directeur en twee andere teamleiders vorm je de schoolleiding van de havo en het vwo. Daarbij draag je verantwoordelijkheid van een aantal schoolbrede portefeuilles en ben je aanspreekpunt voor een aantal secties.

Als teamleider draag je zorg voor het onderwijs, begeleid en/of coach je docenten en draag je zorg voor de onderwijsprocessen binnen de school. Je bent een onderwijskundig leider, die goed thuis is in onderwijskundige en didactische theorieën en vaardigheden. Je hebt een initiërende rol bij onderwijsvernieuwingen en weet als leidinggevende collega’s te stimuleren in veranderingsprocessen. De zorg voor zowel leerlingen als teamleden is hierbij een factor van belang.

Je hebt aantoonbaar onderwijskundig inzicht en ervaring en bent in staat om leiding te geven aan onderwijskundige en inhoudelijke processen binnen de school. Vanuit de overtuiging dat je als professional altijd blijft leren, ben je bereid om je verder op dit terrein te ontwikkelen en te scholen. Jij onderschrijft de koers van de school vanuit het strategisch perspectief, stimuleert de ambities van de school die verwoord staan in het schoolplan, en ziet kansen voor de school in de omgeving. Je hebt kennis van en vaardigheid in het samenwerken met het basis- en vervolgonderwijs en bent een echte netwerker.

Wij verwachten van onze teamleider dat je:
• een werkwijze hebt op basis van wederzijds vertrouwen en respect;
• in staat bent een visie uit te dragen op de ontwikkeling van het (eigen) onderwijs, daaraan concrete doelen weet te verbinden en deze weet te vertalen naar de onderwijspraktijk;
• inzicht hebt in financiële (grip op bestedingen) en formatieve zaken;
• een goede antenne hebt voor ontwikkelingen in de omgeving van de school (omgevingsbewust);
• een visie hebt op didactiek en pedagogiek voor de doelgroep;
• en visie op onderwijs op maat en eigenaarschap;
• een mensgerichte stijl van leidinggeven hebt en daarbij toegankelijke en stimulerende houding hebt naar medewerkers;
• gevoel hebt voor goede PR en weet doeltreffende activiteiten op dit punt te organiseren;
• de uitgangspunten van gedeeld leiderschap onderschrijft en een visie heeft over de invulling hiervan binnen de organisatie;
• strategisch beleid van de scholengemeenschap kan vertalen naar het beleid van de school en het team;
• een coachende stijl van leidinggeven hebt, waarbij je teamleden feedback geeft en dat ook kunt ontvangen;
• team- en school overstijgend kunt denken en handelen;
• een goed gevoel voor de driehoek leerling-docent-ouders hebt, waarbij aandacht is voor alle partijen;
• de talenten binnen het team goed benut.

Functie-eisen
Wij vragen van de teamleider:
 academisch werk- en denkniveau;
 ervaring als lesgevende in havo/vwo;
 aantoonbare kennis en ervaring met onderwijskundig leiderschap;
 kennis van en ervaring met veranderingsprocessen in de bovenbouw van het havo/vwo;
 kennis van en ervaring met teamvorming
 een afgeronde Master richting Educational Leadership (MEL) of Learning & Innovation (MLI), of de bereidheid tot het behalen hiervan;
 het onderschrijven van de christelijke identiteit en visie op de invulling hiervan in de school en het werk. Graag zien we dit in de sollicitatiebrief naar voren komen.

Kerncompetenties
• Coachende stijl van leiderschap
• Empathisch vermogen en organisatiesensitief
• Besluitvaardig en stressbestendig
• Faciliterend, sturen op basis van verantwoordelijkheid geven en loslaten
• Communicatief vaardig en verbindend vermogen
• Oplossingsgericht
• Integer
• Analytisch denkvermogen
• Planmatig werken
• Samenwerkingsgericht

Fierder Onderwijs biedt haar medewerkers in de eerste plaats een prettig werkklimaat met een open en informele cultuur. Daarnaast zijn natuurlijk de arbeidsvoorwaarden belangrijk. Wij bieden:

  • een salaris conform functieschaal 12 van de cao-vo (max. € 6.059) op basis van een fulltime aanstelling;
  • een aanstelling van een jaar en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een vaste benoeming;
  • 8% vakantietoeslag, een 13e maand en een jaarlijkse bindingstoelage van € 1.591,09 wanneer het einde van de functieschaal is bereikt;
  • een mobiele telefoon en laptop om je optimaal te faciliteren in je werk;
  • gratis dekking tegen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • korting op diverse verzekeringen (waaronder ziektekosten- en autoverzekering);
  • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • deelnamemogelijkheden aan verschillende regelingen zoals bedrijfsfitness en een fietsregeling.

Wil je meer weten over wat we jou te bieden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit? Kijk dan op www.csgliudger.nl/werkenbij.

CSG Liudger Raai is één van de elf scholen van Stichting Fierder Onderwijs en biedt aan ca. 1100 leerlingen havo- en vwo-onderwijs. CSG Liudger Raai staat voor samenwerken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs, waar leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs wordt geboden. De school onderscheidt zich door het aanbieden van tweetalig onderwijs (TTO) en onderwijs in een Technasium en een Gymnasiumafdeling. Samenwerking en afstemming met de basisscholen in de omgeving is een ken- en keurmerk voor onze school.

In de eerste helft van het schooljaar is gewerkt aan een nieuwe teamstructuur. Het doel hiervan is om organisatorisch een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden bij de onderwijskundige ontwikkelingen in de school, met nadruk op gespreid leiderschap. De school staat in deze structuur onder leiding van een directeur en drie teamleiders. De teamleiders begeleiden de teams van leerjaar 1 en 2, havo leerjaren 3 t/m 5 en vwo leerjaren 3 t/m 6. De collega’s leveren een professionele inhoudelijke bijdrage in de teams, expertgroepen en de secties. Elk team heeft een kernteam dat met name gericht is op onderwijsinhoud, leerlingbegeleiding, organisatie en kwaliteitszorg. Binnen deze structuur vindt vanuit vertrouwen professionele samenwerking plaats, waarbij leiden en volgen elkaar kunnen afwisselen.

We willen dat elke leerling zich thuis voelt op school, zodat ze het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen. We zijn als school voortdurend bezig met het vernieuwen van ons onderwijs. Zo werken we al een aantal jaren met devices en ontwikkelen we zelf digitaal lesmateriaal. Daardoor maken we de lessen nog leuker en leerzamer en hebben we bovendien meer inzicht in de ontwikkeling van de leerling.

Het onderwijs
CSG Liudger Raai kenmerkt zich door de grote mate van leerlingen- en ouderparticipatie. De Raai wil meer dan een school zijn voor alleen kennisoverdracht en wil leerlingen opleiden tot zelfstandige wereldburgers. We hebben daarbij oog voor de individuele leerling, waarbij laagdrempelig contact tussen leerling, ouders, docent en coach onmisbaar is. We bieden leerlingen een breed aanbod met ruime keuzemogelijkheden en organiseren bovendien activiteiten buiten het curriculum, zoals ‘Liudger Leert’. Binnen de school heerst een transparante, betrokken en empathische cultuur zowel naar leerlingen als personeel onderling.

Teams
In aansluiting op de nieuwe teamstructuur, wordt momenteel de huidige teamsamenstelling aangepast. We streven naar diverse teams met verschillende expertises en persoonlijkheden. Deze zijn verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van de leerlingen met algemene leerdoelen op het gebied van persoonsvorming en socialisatie (inclusief LOB) en de kwalificatie. In zijn algemeenheid hebben de teams een open, kritische en constructieve houding naar beleid en initiatieven. Samenwerking met andere teams blijft nodig om als één school gezamenlijk de onderwijskundige ontwikkelingen te kunnen vormgeven. Uiteraard is het de bedoeling om die ontwikkeling voor de verschillende doelgroepen zo passend mogelijk vorm te geven, zowel wat betreft onderwijs als begeleiding. Binnen de samenwerking wordt humor en relativering erg gewaardeerd.

Relevante ontwikkelingen
• Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn coaching
• Pilot flexibilisering en maatwerk: vaklessen en flexlessen in 80/40 minutenrooster
• Versterken van de doorstroom van leerjaar 3 naar 4 door inhoudelijke samenwerking tussen collega’s
• Secties als expertgroepen voor een doorlopende leerlijn in het curriculum op basis van leerdoelen
• Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn “wereldburgerschap” als profiel van de school.

 

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap met drie scholen in Drachten, één in Burgum en één in  Waskemeer. Alle vormen van onderwijs worden aangeboden: van praktijkonderwijs tot vwo. CSG Liudger heeft 400 medewerkers en 3.200 leerlingen.

Fierder Onderwijs is het bestuur van drie scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholengemeenschappen zijn op 1 augustus 2022 bestuurlijk gefuseerd. Naast één College van Bestuur, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd onder Fierder Onderwijs. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Wij bieden leerlingen en medewerkers een uitdagende leeromgeving waar ze zich thuis en gezien voelen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers elke dag met veel plezier naar hun werk gaan. Natuurlijk leren ook wij elke dag en zul je bij ons geen perfectie vinden, maar onze collega’s geven hun werkplezier gemiddeld een 8,3 en dat willen we ook jou graag laten ervaren! 

Meer informatie over onze scholengemeenschap vind je op www.csgliudger.nl/over-ons.

Solliciteren?

Inlichtingen zijn in te winnen bij de heer Gert Schooten, directeur CSG Liudger Raai via g.schooten@csgliudger.nl of 06 16 68 80 50.

We ontvangen je motivatie met CV graag uiterlijk vrijdag 14 april 2023 via vacatures@csgliudger.nl, ter attentie van mevrouw M. Eelkema, beleidsadviseur HR.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 20 april 2023.
Een assessment maakt deel uit van de procedure. De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig.

Werken bij

Benieuwd naar onze andere vacatures? Kijk dan op de pagina werken bij!