Deelnemers project politiek XL bezoeken ministerie in Den Haag

Op 10 mei gingen de deelnemers van politiek XL naar Den-Haag. Het hart van onze politiek. Om 10.30 uur stond iedereen voor het gebouw van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daar kregen ze eerst een rondleiding. Met een prachtig uitzicht, (Scheveningen was te zien) koffie en koek vertelden twee ambtenaren over hun werk en de organisatiestructuur. De leerlingen hadden tussendoor veel vragen en op het laatst was er nog kort tijd om mee te denken over een korte casus welke ging over de leerlingen uit Oekraïne. De vraag was hoe denken jullie dat we de kinderen het beste kunnen helpen?  Het mooiste antwoord: Vragen waar zij behoefte aan hebben, i.p.v dat “wij” alles gaan bedenken.

Om 12.30uur werden ze met een hele lekkere lunch ontvangen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wel de afdeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De leerlingen spraken met twee communicatieadviseurs die ook te maken hadden met de coronapersconferenties. Welke woorden/zinnen doen het goed en welke werken niet. “U moet uw handen wassen” of “was uw handen regelmatig met water en zeep”. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur is er altijd het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De leerlingen konden op de volle publieke tribune plaatsnemen en een deel van het vragenuurtje volgen. Hierna werden er nog veel moties ingebracht waarover gestemd moest worden en bijna alle leden van de Tweede Kamer waren aanwezig. Al met een unieke ervaring. Zo kwam er een eind aan een mooie dag en hebben we veel indrukken opgedaan.