Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: één in Burgum, drie in Drachten (Raai, De Ring (PRO Drachten), Splitting) en één in Waskemeer. 

Organisatiestructuur

CSG Liudger valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost-Friesland. CSG Liudger wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent CSG Liudger een Raad van Toezicht en een medezeggenschapsraad voor de gehele scholengemeenschap. De locaties beschikken over een leerlingenraad en een ouderpanel, -raad of klankbordgroep. De locaties worden ondersteund door de centrale diensten. 

CSG Liudger heeft een éénhoofdig College van Bestuur (CvB): dhr. J. Vogel. Het CvB is het centrale bestuursorgaan van de scholengemeenschap. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB is de werkgever van alle personeel van CSG Liudger. Tevens bepaalt het CvB de strategische koers van de scholengemeenschap. Het CvB heeft de volgende portefeuilles onder zich:

 • Personeel
 • Onderwijs
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Kwaliteitszorg


Het CvB is bereikbaar via cvb@csgliudger.nl.


De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de scholengemeenschap. Per 1 januari 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

 • mevrouw Jeriça Hartholt (voorzitter)
 • mevrouw Christien de Graaff (vice-voorzitter)
 • de heer Chris van Buiten
 • de heer Durk-Jouke van der Zee
 • mevrouw Klarie Offringa

De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender en een intern toezichtkader. Daarnaast brengt de Raad van Toezicht jaarlijks twee werkbezoeken aan twee locaties van CSG Liudger. Zo heeft ze in een cyclus van drie jaren telkens de gehele scholengemeenschap en de ondersteunende diensten bezocht. De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat van het College van Bestuur: directiesecretariaat@csgliudger.nl.

(op de foto van links naar rechts: de heer Durk-Jouke van der Zee, mevrouw Christien de Graaff, mevrouw Klarie Offringa, mevrouw Jeriça Hartholt en de heer Chris van Buiten)

De locaties van CSG Liudger worden ondersteund door de centrale diensten. De centrale diensten bestaan uit de afdelingen:

 • Personeel en organisatie
 • Onderwijs en kwaliteitzorg
 • Financiën
 • ICT
 • In- en externe communicatie
 • Facilitair


De centrale diensten zijn te bereiken via: directiesecretariaat@csgliudger.nl.

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten leerlingen, ouders van leerlingen en personeel van CSG Liudger. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

 • kritisch
 • meedenkend
 • controlerend
 • adviserend
 • instemmend


Wil je meer weten over de MR? Lees dan het medezeggenschapsstatuut en/of het medezeggenschapsreglement of kom langs bij een vergadering. De vergaderingen van de MR zijn namelijk openbaar. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de MR, via medezeggenschapsraad@csgliudger.nl

Iedere locatie heeft een leerlingenraad. Zij praten net als de ouders over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Leerlingenraad Burgum: burgum@csgliudger.nl
Leerlingenraad Raai: leerlingenraad.raai@csgliudger.nl
Leerlingenraad De Ring: dering@csgliudger.nl
Leerlingenraad Splitting: splitting@csgliudger.nl
Leerlingenraad Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Ouderpanel, -raad en -klankbordgroep
Iedere locatie heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Ouderpanel Burgum: ouderpanel.burgum@csgliudger.nl         
Klankbordgroep ouders Raai: klankbord.raai@csgliudger.nl
Ouderraad Splitting: ouderraad: splitting@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders De Ring: dering@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via ons algemene e-mailadres.