Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf locaties: één in Burgum, drie in Drachten (Raai, PRO Drachten, Splitting) en één in Waskemeer. 

Organisatiestructuur

CSG Liudger valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 11 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medezeggenschapsraad (MR) per locatie. 

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. 

Stichting Fierder Onderwijs wordt vanuit Buitenpost bestuurd door Koen van der Drift, interim voorzitter College van Bestuur. Er loopt een procedure voor een voorzitter van het College van Bestuur. 

Naast één College van Bestuur en één Raad van Toezicht, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Iedere locatie heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. De rol van de MR verschilt per onderwerp. De MR kan vijf rollen vervullen:

  • kritisch
  • meedenkend
  • controlerend
  • adviserend
  • instemmend


Binnenkort komen op deze pagina de contactgegevens te staan.

Iedere locatie heeft een leerlingenraad. Zij praten net als de ouders over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Leerlingenraad Burgum: burgum@csgliudger.nl
Leerlingenraad Raai: leerlingenraad.raai@csgliudger.nl
Leerlingenraad De Ring: dering@csgliudger.nl
Leerlingenraad Splitting: splitting@csgliudger.nl
Leerlingenraad Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Iedere locatie heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Ouderpanel Burgum: ouderpanel.burgum@csgliudger.nl         
Klankbordgroep ouders Raai: klankbord.raai@csgliudger.nl
Ouderraad Splitting: ouderraad: splitting@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders De Ring: dering@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via ons algemene e-mailadres.