Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Er zijn vijf scholen: één in Burgum, drie in Drachten (Raai, PRO Drachten, Splitting) en één in Waskemeer.  

Organisatiestructuur

CSG Liudger valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 11 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht (RvT), een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een Schoolmedezeggenschapsraad (SMR) per school.

Stichting Fierder Onderwijs wordt vanuit Drachten bestuurd door Wim-Jan Renkema, voorzitter College van Bestuur en Jacoba Posthumus, lid College van Bestuur.  

Naast één College van Bestuur en één Raad van Toezicht, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

De Raad van Toezicht benoemt het College van Bestuur en controleert de werkzaamheden van het bestuur. De Raad van Toezicht van Fierder Onderwijs bestaat uit de volgende zes leden:

 • de heer Per Vroom | voorzitter
 • mevrouw Christien de Graaff | vicevoorzitter
 • mevrouw Klarie Offringa | lid
 • mevrouw Ida van Marion | lid
 • de heer Aebe Aalberts | lid
 • de heer Foeke Jan Talsma | lid


De Raad van Toezicht is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl 

Iedere school heeft een Schoolmedezeggenschapsraad (SMR). In de SMR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. De rol van de SMR verschilt per onderwerp. De SMR kan vijf rollen vervullen:

 • kritisch
 • meedenkend
 • controlerend
 • adviserend
 • instemmend

Contactgegevens
Schoolmedezeggenschapsraad CSG Liudger Burgum: burgum@csgliudger.nl
Schoolmedezeggenschapsraad CSG Liudger Raai: raai@csgliudger.nl
Schoolmedezeggenschapsraad CSG Liudger Splitting: splitting@csgliudger.nl
Schoolmedezeggenschapsraad CSG Liudger Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl
Schoolmedezeggenschapsraad PRO Drachten: info@prodrachten.nl

 

Iedere school heeft een leerlingenraad. Zij praten net als de ouders over het beleid en de activiteiten van de scholen en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Leerlingenraad Burgum: burgum@csgliudger.nl
Leerlingenraad Raai: leerlingenraad.raai@csgliudger.nl
Leerlingenraad PRO Drachten: info@prodrachten.nl
Leerlingenraad Splitting: splitting@csgliudger.nl
Leerlingenraad Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Iedere school heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Ouderpanel Burgum: ouderpanel.burgum@csgliudger.nl         
Klankbordgroep ouders Raai: klankbord.raai@csgliudger.nl
Ouderraad Splitting: ouderraad: splitting@csgliudger.nl
Klankbordgroep ouders PRO Drachten: info@prodrachten.nl
Klankbordgroep ouders Waskemeer: waskemeer@csgliudger.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via ons algemene e-mailadres.