CSG Liudger Burgum staat bekend om de goede sfeer en betrokkenheid. We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt. We stimuleren je om het beste uit jezelf te halen en te doen waar jij goed in bent. Je leert bij ons vakken als wiskunde en Nederlands, maar ontdekt ook veel over wie jij bent, wat je kunt en waar jouw talenten liggen. Samen zorgen we dat je komt, waar je in de toekomst wilt zijn.          

 • WAAR WIJ VOOR STAAN

Verder kijken, meer zien

Naar school gaan zien wij als een ontdekkingsreis! Er gaan nieuwe werelden voor je open. 

01

Worden wie je wilt zijn

School draait natuurlijk om goed onderwijs. Kennis en vaardigheden opdoen die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. 

02

Oog voor elkaar en de wereld

Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat je mag zijn wie je bent. Onderling respect vinden we superbelangrijk en je zult merken dat er bij ons op school veel aandacht is voor elkaar. 

03

 • Waar wij voor staan

Verder kijken, meer zien

Naar school gaan zien wij als een ontdekkingsreis! Er gaan nieuwe werelden voor je open.

01

Worden wie je wilt zijn

School draait natuurlijk om goed onderwijs. Kennis en vaardigheden opdoen die je nodig hebt voor je vervolgopleiding.

02

Oog voor elkaar en de wereld

Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat je mag zijn wie je bent. 

03

 • CHECK DIT!

titel

text

Meer Stories
 • Praktische Informatie

 • Vinden je ouders vast handig.

Bij ons op school sta je er niet alleen voor, we doen het samen! We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt. Meer weten? Kijk op de pagina Begeleiding

Wat zijn de lestijden en hoe ziet het rooster eruit? Kijk op de pagina Onderwijsplanning

Wanneer begint de vakantie? Hoe meld je je ziek of vraag je verlof aan? Je leest het op de pagina Ziekte, verlof en verzuim

Wil je meer informatie over de schoolkosten? Kijk dan op de pagina schoolkosten.

Een overzicht van de belangrijkste data tot en met januari 2023 is via deze link te downloaden.

Iedere locatie heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de locatie en geven gevraagd en ongevraagd advies. Het ouderpanel van CSG Liudger Burgum bestaat uit:

 • Mevr. G. Antonides uit Burgum
 • Mevr. H. Buruma uit Hurdegaryp
 • Mevr. S.H. Demmer uit Burgum
 • Mevr. A. Dillema-de Haan uit Burgum
 • Mevr. J. Keizer-Hofstra uit Suwâld
 • Dhr. D. Tuinenga uit Hurdegaryp
 • Dhr. H. van der Veen uit Noardburgum
 • Mevr. H. van der Veen-Schouwstra uit Noardburgum
 • Mevr. A.H. Westerhof-Hamstra uit Eastermar

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Van onze jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties tot beleidsnotities en documenten. Ben je op zoek naar een specifiek document? Kijk dan op de pagina documenten en downloads. 

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

0511 460 260

burgum@csgliudger.nl