CSG Liudger Burgum staat bekend om de goede sfeer en betrokkenheid. We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt. We stimuleren je om het beste uit jezelf te halen en te doen waar jij goed in bent. Je leert bij ons vakken als wiskunde en Nederlands, maar ontdekt ook veel over wie jij bent, wat je kunt en waar jouw talenten liggen. Samen zorgen we dat je komt, waar je in de toekomst wilt zijn.                       

 • Typisch Burgum

Ontdek je talent!

Bij THS Talent ben je iedere week twee uur bezig met iets wat je leuk vindt en wat je interesseert. Van koken, sporten tot theater. 

Taalryk onderwijs

Heb je een havo- of vwo-advies? Dan kun je kiezen voor Taalryk onderwijs. Je krijgt dan lessen in het Engels, Nederlands en Fries. 

Les van 9.00-15.15 uur

In klas 1 hebben alle eerstejaars zoveel mogelijk dezelfde start- en eindtijden: van 9.00 tot 15.15 uur. Op donderdag- middag ben je om 13.30 uur vrij. Zo kun je samen met je vrienden fietsen, ook als ze in een andere eerste klas zitten.

 • CHECK DIT!

titel

text

Meer Stories
 • Praktische Informatie

 • Vinden je ouders vast handig.

Wil je kennismaken met onze school? Bezoek dan onze voorlichtingsactiviteiten. Kijken voor een overzicht van de activiteiten en aanmelden op www.csgliudger.nl/voorlichting.  

Aanmelden kan via ons digitale aanmeldportaal. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit mogelijk in de periode van 18 maart tot 1 april 2024. Kijk voor meer informatie op www.csgliudger.nl/aanmelden

Ben je op zoek naar praktische informatie over onze school? Denk aan de vakanties, schoolbenodigdheden of schoolkosten? Je vindt het allemaal terug in onze digitale schoolgids

Een overzicht van de belangrijkste data tot en met september 2024 is via deze link te downloaden.

Iedere school van CSG Liudger heeft een schoolmedezeggenschapsraad, in Burgum noemen we dit de MZR (Medezeggenschapsraad). In de MZR van Burgum zitten twee docenten, een ouder en een leerling. Zij hebben gereageerd op de oproep naar wie er plaats wil nemen in de MZR.

De MZR van Burgum komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen. In deze vergaderingen komen zaken aan de orde die enkel te maken hebben met CSG Liudger Burgum. Denk hierbij aan studiedagen, overgangsreglementen, wijzigingen in de lessentabel, het mobiele telefoonbeleid, financiële zaken, etc.

Onderwerpen die ook van invloed zijn op de andere scholen, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Fierder Onderwijs. Hetgeen wat hier besproken is, wordt vervolgens – indien van belang – weer meegenomen naar en besproken in de MZR. 

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over de onderwerpen die hier besproken worden of wilt u meer weten over bijvoorbeeld de vergaderingen? Neem gerust contact op met de leden van MZR-Burgum. U vindt de contactgegevens hieronder:

Docenten


Ouder

 • Haye Otten


Leerling

 • Kim Regtien

 

Iedere school van CSG Liudger heeft een ouderpanel, – raad of -klankbordgroep, waar ouders in zijn vertegenwoordigd. Zij praten met elkaar over het beleid en de activiteiten van de school en geven gevraagd en ongevraagd advies. Het ouderpanel van CSG Liudger Burgum bestaat uit:

 • Dhr. D. Tuinenga uit Hurdegaryp
 • Mevr. O.I. Huizinga-Wagenaar uit Noardburgum
 • Dhr. H. van der Veen uit Noardburgum
 • Mevr. H. van der Veen-Schouwstra uit Noardburgum
 • Mevr. A.H. van der Meulen uit Noardburgum
 • Mevr. J.A. Weening uit Suwâld
 • Mevr. J. van der Kooi, teamleider CSG Liudger Burgum

Op deze pagina vind je het Examenreglement van CSG Liudger en informatie over de PTA’s, voortgangstoetsen en tentamenplanning van CSG Liudger Burgum.

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Van onze jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties tot beleidsnotities en documenten. Ben je op zoek naar een specifiek document? Kijk dan op de pagina documenten en downloads. 

Specifieke downloads CSG Liudger Burgum:

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

0511 460 260

burgum@csgliudger.nl

Burgum

Havo (taalryk) en Havotop

Havo met of zonder extra aandacht voor talen

Je kunt in Burgum kiezen voor de normale havo-opleiding of havo-taalryk.        

Wat is havo-taalryk? 
Bij havo-taalryk is er extra aandacht voor talen. Je krijgt de volledige onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) meertalig aangeboden. Je krijgt lessen in het Nederlands, Engels en Fries. Daarnaast heb je net als de reguliere havoleerlingen Spaans en vanaf het tweede leerjaar Duits.
Zo bouw je een duidelijke voorsprong bij de talen en specifiek bij Engels op. Deze voorsprong is handig op het hbo, waar Engels steeds meer de voertaal wordt. Ook bij een toekomstige baan komt deze voorsprong goed van pas. Aan het eind van de onderbouw kun je in klas 3 een Cambridge-certificaat behalen. 

Wat bieden we jou?

 • Je doet ervaring op in het buitenland
 • Je doet internationale contacten op tijdens projecten, gastlessen en excursies
 • Je ontvangt een Frisia certificaat
 • Je kunt een erkend Cambridge certificaat behalen
 • Havo-Taalryk sluit goed aan op de profielen in de bovenbouw
 • Je taalontwikkeling wordt vergroot door het leren van meerdere talen
 • Je wordt goed voorbereid op de overstap naar de bovenbouw 
Taalryk wordt aangeboden op vijf scholen in Friesland. Meer informatie over Taalryk staat op www.taalryk.nl.


Havotop
Vanaf leerjaar 4 krijg je samen met leerlingen van OSG Singelland les op de Havotop. De Havotop bevindt zich in een ander gebouw aan de overkant. Kijk ook op www.havotop.nl.  

Burgum

VMBO

CSG Liudger Burgum biedt drie richtingen aan binnen het vmbo. De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.    


Heb je een advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo, dan kun je bij ons de complete onderbouw, leerjaar 1 en 2, volgen. Een groot deel van de lessen is praktisch ingericht. Zo krijg je meer techniek en sport en kun je vaak actief of creatief aan de slag. In leerjaar 2 oriënteer je je op de profielen die je kunt kiezen in leerjaar 3. Voor de leerjaren 3 en 4 kun je onder meer terecht op CSG Liudger Splitting in Drachten en op vervolgscholen in Dokkum, Buitenpost en Leeuwarden. 

Wil je een theoretisch georiënteerde opleiding doen, dan kun je kiezen voor de theoretische opleiding van het vmbo.

Praktijkgericht programma
Leren door te doen en te ervaren, dat is waar CSG Liudger Burgum voor staat. Vanaf klas 3 krijgen al onze vmbo-leerlingen daarom het nieuwe praktijkgerichte programma. Wil je weten wat dit programma inhoud? Kijk dan op de pagina praktijkgerichte programma 

De theoretische leerweg duurt vier jaar. Je kunt bij ons de volledige leerweg volgen. Daarna kun je doorstromen naar de havo of een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. 

De gemengde leerweg is een mooie mix tussen theorie en praktijk. De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Het verschil met de theoretische leerweg is dat je naast de theorievakken een profielvak kiest.

Profielvakken
Door het volgen van een profielvak kun je je alvast voorbereiden op bepaalde mbo-opleidingen. Je kunt bij ons kiezen uit twee profielen: 

 • Dienstverlening en producten
 • Zorg en welzijn


Praktijkgericht programma

Leren door te doen en te ervaren, dat is waar CSG Liudger Burgum voor staat. Vanaf klas 3 krijgen al onze vmbo-leerlingen daarom het nieuwe praktijkgerichte programma. Wil je weten wat dit programma inhoud? Kijk dan op de pagina praktijkgerichte programma 

Na deze gemengde leerweg kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 of 4 of de havo.  

Burgum

Vwo Taalryk

Haal meer uit je vwo!

Bij CSG Liudger in Burgum kun je de eerste drie jaar van het vwo volgen. Alle vwo-leerlingen krijgen taalryk-onderwijs aanboden.

Wat is taalryk?

Vwo-taalryk is een normale vwo-opleiding met extra aandacht voor talen. Je krijgt de volledige onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) meertalig aangeboden. Je volgt lessen in het Nederlands, Engels en Fries. Ook krijg je Spaans en vanaf leerjaar 2 Duits. Zo bouw je een duidelijke voorsprong bij de talen en specifiek bij Engels op. Deze voorsprong heb je nodig op de universiteit, waar Engels steeds meer de voertaal wordt. Ook bij een toekomstige baan komt deze voorsprong goed van pas. Aan het eind van de onderbouw kun je in klas 3 een Cambridge certificaat behalen. 

Wat bieden we jou?

 • Je doet ervaring op in het buitenland (Liverpool)
 • Je doet internationale contacten op tijdens projecten, gastlessen en excursies
 • Je ontvangt een Frisia certificaat
 • Je kunt een erkend Cambridge certificaat behalen
 • Vwo-meertalig sluit goed aan op de profielen in de bovenbouw
 • Je taalontwikkeling wordt vergroot door het leren van meerdere talen
 • Je wordt goed voorbereid op de overstap naar de bovenbouw van alle vwo-scholen uit de regio

Taalryk wordt aangeboden op vijf scholen in Friesland. Meer informatie over Taalryk staat op www.taalryk.nl.

Bovenbouw
In leerjaar 3 kun je o.a. overstappen naar de bovenbouw op CSG Liudger Raai in Drachten. In klas 4 kies je een profiel. Om tot een goede keuze te komen, krijg je in klas 3 een programma aangeboden gericht op je profielkeuze. Dit programma bestaat o.a. uit proeflessen, gastlessen en loopbaangesprekken.

Burgum

MODUS

Onderwijsroute voor 10 - 14 jaar

Naast de normale onderwijsroute kun je in Burgum de keuze maken voor MODUS; een route voor tieners. MODUS is een initiatief van Stichting Oarsprong en CSG Liudger Burgum. MODUS sluit aan bij jouw tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

Eigen leerroute
Je werkt gedurende je tijd op MODUS op je eigen niveau met behulp van leertrappen. Na twee jaar stroom je door naar vmbo, havo of vwo. Samen met je coach en je ouder(s)/verzorger(s) zet je je eigen leerroute uit, waarbij je ontdekt wie je bent, hoe je leert en welke bijdrage je kunt leveren aan de maatschappij. Je denkt actief mee bij wat je wilt leren en hoe je dat wilt bereiken. Leren door te doen, zelf op onderzoek uitgaan en ervaringen opdoen in de ‘echte’ wereld.

Hoe werkt MODUS?
Bij MODUS werken we met thema’s en volgens een vaste leercyclus. Alle schoolvakken zijn ingedeeld in vijf leergebieden die passen bij het thema van dit concept: Wetenschap, Taal en Communicatie, Persoonlijke ontwikkeling, Maatschappij en Creatie.

Meer informatie
Bekijk onderstaande video of ga naar www.modus.frl 

Burgum

Slimme handen klas

Zit jij in groep 8 en ben jij een echte doener? Dan is de Slimme Handen Klas misschien wel iets voor jou! Als je in deze klas zit, ben je iedere week een dagdeel welkom in het technieklokaal van CSG Liudger Burgum. Je maakt aan de hand van opdrachten kennis met wetenschap en techniek en leert o.a. werken met een 3D printer, tandwielen en elektronica.

Interesse in de Slimme Handen Klas? Neem contact op via burgum@csgliudger.nl.

De Slimme Handen Klas is een samenwerkingsproject met PCBO Tytsjerksteradiel.