Privacy

Binnen CSG Liudger hebben we veel aandacht voor de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij handelen dan ook naar de Europese wetgeving betreffende dit onderwerp (AVG).  

Privacydocumenten

Wij beschikken over onderstaande privacydocumenten.

De stichting voor Christelijk Voortgezet onderwijs voor de regio Oost- Friesland (hierna te noemen: CSG Liudger) onderkent het belang van privacy en handelt naar de Europese wetgeving betreffende dit onderwerp, zoals is beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring staat onder meer hoe CSG Liudger omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging ervan.

 

CSG Liudger beschikt over een privacyreglement. Een privacyreglement is een document waarin een organisatie betrokkenen informeert welke persoonsgegevens ze van hen verwerken, met welk doel en hoelang ze de gegevens bewaren.

De informatie in dit bericht en de eventuele bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender hierover te informeren. In dat geval wordt u verzocht deze mail en eventuele bijlagen te vernietigen. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan CSG Liudger niet garanderen dat dit bericht correct, volledig en tijdig overkomt.

 

De scholen van CSG Liudger beschikken over camera’s. In het protocol cameratoezicht staan de richtlijnen voor cameratoezicht omschreven. 

 

Wij vinden het noodzakelijk dat medewerkers, leerlingen, ouders/ verzorgers en andere betrokken verantwoord omgaan met sociale media. In het protocol social media staan de richtlijnen voor het gebruik van social media. 

 

Datalek gevonden of er zelf een veroorzaakt? Meld deze dan binnen 72 uur via dit formulier:  Beveiligingsincident melden – Fierder Onderwijs

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.